JADWIGA SNARSKA

dr hab. med. Jadwiga Snarska


Wykaz dorobku naukowego – publikacje.

  1. Dzienis H., Puchalski Z., Snarska J., Ściana W., Orłowski K.:
   Wskazania i wyniki operacyjnego leczenia choroby wrzodowej u chorych w wieku młodym.
   Pol. Przeg. Chir. 1980, 52 / 1 /, 47 – 53.
  2. Dzienis H., Puchalski Z., Snarska J., Rogowski K.:
   Stężenie całkowitych kwasów tłuszczowych w surowicy krwi u chorych z wrzodem żołądka przed i po leczeniu operacyjnym.
   Pol. Przeg. Chir. 1981, 53 / 6 /,493 – 500.
  3. Dzienis H., Puchalski Z., Humeńczyk M., Sobolewska B.E., Snarska J.:
   Czynność proteolityczna soku żołądkowego w chorobie wrzodowej dwunastnicy leczonej operacyjnie.
   Pol. Tyg. Lek. 1982, 37 / 13 /, 371 – 374.
  4. Dzienis H., Puchalski Z., Snarska J.:
   Aktywność peptyczna soku żołądkowego w przewlekłej chorobie wrzodowej żołądka leczonej operacyjnie.
   Pol. Przeg. Chir. 1984, 56 /2 /, 129 – 136.
  5. Puchalski Z., Dzienis H., Snarska J., Nowowiejski M.:
   Wydzielanie żołądkowe i aktywność pepsyny we wczesnym oraz odległym okresie po zeszyciu przedziurawionych wrzodów żołądka i dwunastnicy.
   Pol. Przeg. Chir. 1984, 56 / 8 /, 815 – 821.
  6. Dzienis H., Puchalski Z., Nowowiejski M., Snarska J.:
   Wydzielanie i aktywność pepsyny w chorobie wrzodowej dwunastnicy leczonej przecięciem nerwów błędnych.
   Pol. Przeg. Chir. 1985, 57 / 4 /, 296 – 302.
  7. Snarska J., Puchalski Z., Dzienis H., Orłowski K.:
   Aktywność peptyczna soku żołądkowego w kamicy pęcherzyka żółciowego leczonej operacyjnie.
   Pol. Tyg. Lek. 1985, 40 / 45 /, 1272 – 1275.
  8. Okulczyk J., Snarska J., Puchalski Z.:
   Owrzodzenie Dieulafoy’a przyczyną masywnego krwawienia z kikuta żołądka.
   Pol. Tyg. Lek. 1986, 41 / 6 /, 185 – 187.
  9. Snarska J., Dzienis H., Puchalski Z., Nowowiejski M.:
   Wydzielanie i aktywność pepsyny soku żołądkowego w kamicy pęcherzyka i dróg żółciowych leczonej operacyjnie.
   Pol. Przeg. Chir. 1986, 58 / 10 /, 826 – 832.
  10. Puchalski Z., Piotrowski Z., Róg M., Snarska J.:
   Primary pancreatic abscesses.
   Mat. Med. Pol. 1986, 3 / 59 /, 163 – 165.
  11. Puchalski Z., Snarska J., Dzienis H., Nowowiejski M., Dzienis E.M.:
   Czynność proteolityczna soku żołądkowego w przewlekłym zapaleniu trzustki.
   Pol. Tyg. Lek. 1987, 42 / 14 /, 403 – 405.
  12. Zikas B., Babrawiczius J., Strjukajtis A., Puchalski Z., Snarska J.
   Diagnostyka i leczenie abscessow podżełudocznoj żelezy.
   Prace Konferencji Naukowej „ Aktualnyje problemy ekspierymentalnoj i kliniczeskoj patologii” Kaunas 1987, 245 – 247.
  13. Zikas V.S., Babrawiczius J., Puchalski Z., Snarska J.:
   Pierwicznyje abscessy podżełudocznoj żelezy.
   Chirurgija. 1988, 1, 58 – 60.
  14. Snarska J., Puchalski Z., Dzienis H., Dzienis E.M., Rydzewski Sz.:
   Wydzielanie kwasu solnego i pepsyny u chorych na raka żołądka leczonych operacyjnie.
   Nowotwory 1988, 38 / 2 /, 101 – 108.
  15. Snarska J., Puchalski Z., Dzienis H., Nikliński J.:
   Czynność proteolityczna soku żołądkowego w rakach trzustki.
   Pol. Przeg. Chir. 1989, 61, 2, 87 – 92.
  16. Orłowski K., Snarska J., Róg M., Trochimowicz L., Dadan J.:
   Występowanie wola oraz żylaków kończyn dolnych wśród pracowników PGR województwa suwalskiego w latach 1985 – 1987.
   Medycyna Wiejska 1989, 24, 3, 167 – 171.
  17. Puchalski Z., Piotrowski Z., Sokołowski Z., Snarska J.:
   Martwicze zapalenie trzustki.
   Pamiętnik Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich Kraków 1989, 161 – 164.
  18. Dzienis H., Puchalski Z., Snarska J.:
   Czynność wydzielnicza i ruchowa żołądka w okresie odległym po częściowym wycięciu z pozostawieniem odźwiernika w chorobie wrzodowej żołądka
   Pamiętnik Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich Kraków 1989, 245 – 262.
  19. Puchalski Z., Piotrowski Z., Okulczyk J., Snarska J., Barczyk J., Orłowski K., Trochimowicz L., Ładny J.R.:
   Leczenie martwiczego zapalenia / MZT / i pierwotnych ropni trzustki/ PRT /.
   Pol. Przeg. Chir. 1990, 62 / 11 /, 857 –863.
  20. Puchalski Z., Okulczyk J., Sokołowski Z., Snarska J., Dadan J.:
   Ropnie trzustki jako problem leczniczy.
   Biuletyn Suwalskiego Towarzystwa Ginekologicznego im. Prof. Stefana Soszki 1992, 2 / 1 /, 9 –12.
  21. Barczyk J., Snarska J., Puchalski Z.:
   Chirurgiczne leczenie wyspiaków trzustki w materiale własnym.
   Annales Academiae Medicae Gedanensis 1992, Supl. I, 159 – 163.
  22. Puchalski Z., Barczyk J., Snarska J.:
   Wyniki operacyjnego leczenia chorób nadnerczy.
   Annales Academiae Medicae Gedanensis 1992, Supl.I, 190 – 194.
  23. Okulczyk J., Puchalski Z., Dzienis H., Snarska J.:
   Występowanie, umiejscowienie i wyniki leczenia ropni podprzeponowych w latach 1955 – 1990.
   Pamiętnik 55 Zjazdu Chirurgów Polskich, Wrocław  1992, Tom II, 180 – 184.
  24. Snarska J., Puchalski Z., Orłowski K., Sokołowski Z.:
   Chirurgiczne leczenie odosobnionych niepasożytniczych torbieli wątroby.
   Pol. Przeg. Chir. 1993, 65 / 4 /, 325 –329.
  25. Ładny J.R., Dzienis H., Snarska J., Puchalski Z.
   Chirurgiczne leczenie zakażonej martwicy trzustki.
   Pamiętnik 56 Zjazdu Chirurgów Polskich , Lublin 1993, Tom III, 1021 – 1024.
  26. Piotrowski Z., Barczyk J., Snarska J., Dzienis H., Puchalski Z.:
   Zewnętrzne, pourazowe przetoki trzustkowe leczone operacyjnie.
   Pamiętnik 56 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Lublin 1993, Tom IV, 1549 – 1551.
  27. Snarska J., Puchalski Z., Ładny J.R., Okulczyk J.:
   Resekcje anatomiczne wątroby w materiale własnym.
   Pamiętnik 56 Zjazdu Chirurgów Polskich, Lublin, 1993, Tom I, 391 – 393.
  28. Snarska J., Puchalski Z.:
   Odosobnione niepasożytnicze torbiele wątroby – problem diagnostyczny i leczniczy.
   Wiadomości Lekarskie 1993, XLVI, 17 – 18, 673 – 675.
  29. Snarska J., Puchalski Z., Dzienis H., Barczyk J., Trochimowicz L.:
   Somatostatin in the treatment of external pancreatic fistulas.
   Pamiętnik 4th World Congress International Gastro – Surgical Club, Madrid 1993, 752 – 753.
  30. Puchalski Z., Snarska J., Trochimowicz L., Barczyk J., Dzienis H,:
   Surgical treatment of nonparasitic solitary cysts of the liver.
   Pamiętnik 4th World Congress International Gastro – Surgical Club, Madrid 1993, 568 – 569.
  31. Snarska J., Róg M., Puchalski Z., Czaban S., Hady Razak H., Dadan J., Ładny J.R.:
   Powikłania pooperacyjne u chorych po cholecystektomii laparoskopowej.
   Lekarz Wojskowy 1995, Supl.1, 84 – 86.
  32. Róg M., Snarska J., Hady Razak H., Ładny J.R., Puchalski Z.:
   Cholecystektomia laparoskopowa – zastosowanie pojedyńczych dawek Rocefiny w okołooperacyjnej profilaktyce zakażeń.
   Lekarz Wojskowy 1995, Supl.1, 87 –88.
  33. Czaban S., Snarska J., Puchalski Z., Malinowska L.:
   Czy cholecystektomia laparoskopowa jest bezpieczną metodą operacji u chorych ze współistniejącym wolem guzkowym w stanie eutyreozy?
   Lekarz Wojskowy 1995, Supl.1, 106 – 108.
  34. Puchalski Z., Snarska J., Sokołowski Z.:
   Chirurgia zmian guzowatych w wątrobie.
   Post. Nauk Med. 1995, 8, 76 – 82.
  35. Snarska J., Puchalski Z., Dzienis H., Sokołowski Z.:
   Zachowawcze leczenie zewnętrznych przetok trzustkowych z zastosowaniem somatostatyny.
   Pol. Przeg. Chir. 1995, 67, 9, 893 – 900.
  36. Snarska J., Sokołowski Z., Puchalski Z., Łaszkiewicz J., Hady Razak H.:
   Zmiany guzowate w wątrobie – diagnostyka i leczenie.
   Nowa Klinika 1995, 7, 35 – 36.
  37. Snarska J., Puchalski Z., Barczyk J., Hady Razak H., Łaszkiewicz J.:
   Przetoki trzustkowe.
   Nowa Klinika 1995, 7, 37 – 40.
  38. Róg M., Snarska J., Hady Razak H., Puchalski Z.:
   Powikłania po laparoskopowym usunięciu pęcherzyka żółciowego– refleksje.
   Nowa Klinika 1995, 7, 54 – 56.
  39. Ładny J.R., Snarska J., Dadan J., Sokołowski Z., Puchalski Z.:
   Current diagnosis and surgical management of liver tumors.
   2nd World Congress of International Hepato – Pancreato – Biliary Association, Monduzzi ED., 1996, 1, 371 – 373.
  40. Snarska J., Puchalski Z., Sokołowski Z., Pruszyński K.:
   Powikłania po zabiegach resekcyjnych miąższu wątroby.
   Wiadomości Lekarskie 1997, Tom L., Supl. 1,cz.2, 284 –287.
  41. Snarska J.:
   Stomia – wskazania do jej założenia i problem opieki okołooperacyjnej.
   Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej, Białystok 1998, 2, 66-76.
  42. Snarska J., Dzienis H., Puchalski Z., Barczyk J., Pruszyński K., Szymczuk J.:
   Chirurgiczne leczenie torbieli wątroby.
   Polski Przegląd Chirurgiczny 1998, 70, 12, 1229 – 1236.
  43. Róg M., Snarska J., Wasielica M., Bandurski R., Zalewski B., Milewski Z., Schmatera O., Zagórski K., Marzec B., Krymski J., Urban J.:
   Pięcioletnie doświadczenia w chirurgii laparoskopowej kamicy żółciowej w materiale klinik i oddziałów chirurgicznych Białegostoku i regionu ( badania wieloośrodkowe ).
   Videochirurgia 1998, 2 ( 8 ), 34 – 36.
  44. Snarska J.;
   Sprzęt stomijny i jego zastosowanie.
   Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej, Białystok 1999, 1, 56 – 61.
  45. Snarska J.:
   Model opieki stomijnej.
   Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej, Białystok 1999, 3, 49 – 59.
  46. Snarska J., Puchalski Z. Pruszyński K., Polaków J.
   Skojarzone leczenie powikłań ostrego poalkoholowego zapalenia trzustki.
   Polski Przegląd Chirurgiczny 1999, 71, 12, 1206 – 1216.
  47. Dadan J., Hady Razak H., Snarska J., Róg M.
   Ostre stany zapalne pęcherzyka żółciowego leczone sposobem laparoskopowym.
   Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. Red. Mackiewicz Z. Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny 1999, Tom IV, 429 – 431.
  48. Snarska J., Puchalski Z., Barczyk J., Trochimowicz L., Szymczuk J.
   Pseudotorbiele trzustki – problem diagnostyczny i leczniczy.
   Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. Red. Mackiewicz Z. Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny 1999, tom IV, 252 – 257.
  49. Kondrusik M., Pancewicz S.A., Zajkowska J.M., Hermanowska- Szpakowicz T., Snarska J.
   Czas utrzymywania się dodatnich wyników badań serologicznych u osób operowanych z rozpoznaniem bąblowicy wątroby – obserwacje własne. Wiadomości Parazytologiczne 1999, 45, 3, 387 – 389.
  50. Snarska J.
   Granuflex (opatrunek hydrokoloidowy) i Kaltostat (opatrunek alginianowy) w leczeniu trudno gojących się ran.
   Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej Białystok 2000, 2, 75 – 83.
  51. Snarska J., Puchalski Z., Hady Razak H., Kokoszko M., Kondrusik M.
   Torbiele wątroby bąblowcowe – problem diagnostyczny i leczniczy.
   Wiadomości Parazytologiczne 2000, 46, 1, 117 – 122.
  52. Snarska J., Puchalski Z.
   Znaczenie peptydów o średniej masie cząsteczkowej w patologii.
   Pol. Merk. Lek. 2001, X, 55, 62 – 64.
  53. Kożuszko B., Skrzydlewski Z., Kozłowski M., Snarska J.
   Wartość diagnostyczna badania aktywności prokoagulanta nowotworowego w przypadkach raka żołądka i raka przełyku.
   Pol. Merk. Lek. 2001, X, 57, 143 – 144.
  54. Snarska J., Majewska G., Kijari A., Kokoszko M., Sadowska D., Puchalski Z.
   Problemy pielęgnacyjne pacjentów z przetokami kałowymi i moczowymi oraz proces pielęgnacyjny pacjentów ze stomią.
   Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „ XXI Wiek – Nowe Wyzwania Pielęgniarstwa” CD-rom , 2001, 52, 1 – 7.
  55. Snarska J.
   Historia ruchu stomijnego na Podlasiu.
   Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej Białystok 2001, 2, 87 – 90.
  56. Kołżuszko B., Skrzydlewski Z., Sulkowska M., Snarska J., Kozłowski M., Skrzydlewska E., Zalewski B.
   Aktywność prokoagulanta nowotworowego w przypadkach raka przełyku, żołądka i jelita grubego z uwzględnieniem stopnia klinicznego zaawansowania i typu histologicznego nowotworu.
   Pol. Merk. Lek., 2001, XI, 63, 218 – 220.
  57. Snarska J., Puchalski Z., Kokoszko M., Hady Razak H., Kilarji A.
   Malignant and benign tumours of liver – problems of diagnostics, treatment and complications. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku 2001, 46, 158 – 169.
  58. Kożuszko B., Skrzydlewska E., Snarska J., Kozłowski M., Zalewski B., Skrzydlewski Z.
   Cancer procoagulant as a marker in monitoring the therapy in cases of oesophageal , stomach and colorectal cancer.
   Folia Histochem Cytobiol. 2001, 39 Suppl 2: 104-105.
  59. Snarska J.
   Peptydy o średniej masie cząsteczkowej jako wskaźnik prognostyczny przebiegu ostrego zapalenia trzustki.
   Białystok 2002 , 1 – 117, ( rozprawa na stopień doktora habilitowanego ).
  60. Skrzydlewska E., Kożuszko B., Sulkowska M., Zalewski B., Kozłowski M., Snarska J., Puchalski Z., Sulkowski S., Skrzydlewski Z.
   Antioxidant potential in esophageal, stomach and colorectal cancers. Hepatogastroenterology 2003, 50, 126 – 131.
  61. Snarska J., Szajda S., Skrzydlewski Z., Kołuszko B.
   Ocena wartości diagnostycznej prokoagulanta nowotworowego w przypadkach raka trzustki, wątroby i jajnika. Polski Merkuriusz Lekarski 2003, XV, 86, 123 –124.
  62. Snarska J., Puchalski Z., Majewska G.
   Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią ( Pol-Ilko ) – 10 lat działalności na Podlasiu.
   Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku 2004, 1(57), 37 – 41.
  63. Snarska J., Puchalski Z., Majewska G.
   Model opieki stomijnej – doświadczenia własne.
   VALETUDINARIA Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej 2004, 9, 2, 128 – 132.
  64. Puchalski Z., Snarska J.
   Guzy złośliwe i łagodne wątroby – doświadczenia własne w leczeniu chirurgicznym na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia.
   Historia – Nauka – Współczesność Pod red. Stanisława Głuszka, Kielce 2004, 185 – 194.
  65. Puchalski Z., Snarska J., Szymczuk J.
   Ostre zapalenie trzustki – problem chirurgiczny.
   Historia – Nauka – Współczesność Pod red. Stanisława Głuszka, Kielce 2004, 149 – 158.
  66. Snarska J., Majewska G., Puchalski Z.
   Pielęgnacja pacjentów ze stomią przewodu pokarmowego i układu moczowego z uwzględnieniem powikłań miejscowych stomii.
   VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla pielęgniarek onkologicznych „ Pielęgniarka onkologiczna – profesjonalizm i pasja” Pisz 2004, 79 – 87.
  67. Snarska J.
   Wolontariat – działalność stowarzyszenia Pol-Ilko na rzecz dobra chorego.
   Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku 2004, 3( 59 ), 23 – 26.
  68. Szajda S., Snarska J., Chlabicz M., Mroczko B., Skrzydlewski Z.
   Ocena przydatności badania niektórych markerów nowotworowych w diagnostyce raka trzustki”.
   Współczesna Onkologia 2004, 7 ( 54 ), 338 – 441.
  69. Łapuć K., Snarska J., Majewska G., Puchalski Z.
   Historia zabezpieczenia stomii jelitowych z uwzględnieniem opieki pielęgniarskiej i sprzętu stomijnego oraz stowarzyszenia Pol-Ilko.
   W monografii „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego” Białystok 2005, Tom I, 88 – 94.
  70. Snarska J., Łapuć K., Puchalski Z., Hend M.
   The role of a therapeutic team and the Pol-Ilko association in readaptation of patients with a stoma to the life in a family and society in the 21st century.
   Annales Academiae Medicae Bialostocensis 2005, 50, suppl 1, 123 –125.
  71. Szajda S.D., Snarska J., Skrzydlewski Z., Zwierz K.
   Nowotworowy prokoagulant ( CP ) w chirurgicznej diagnostyce onkologicznej.
   Współczesna Onkologia 2005, 9 ( 10 ), 409 – 413.
  72. Szajda S.D., Snarska J., Kamiński F., Siedlecka K., Waszkiewicz N., Knaś M., Zwierz K.
   Aktywność N-acetylo-beta-D-heksozoaminidazy w surowicy krwi i moczu chorych na raka trzustki.
   Współczesna Onkologia 2006, 3 ( 10 ), 92 – 95.
  73. Snarska J., Szajda S., Puchalski Z., Szmitkowski M., Chabielska E., Kamiński F., Zwierz P., Zwierz K.
   Usefulness of examination of some tumor markers in the diagnostics of liver cancer.
   Hepatogastroenterology 2006, 53, ( 68 ), 271 – 274.
  74. Snarska J., Szajda S., Knaś M., Mroczko B., Borzym-Kluczyk M., Kamiński F., Zwierz P., Zwierz K.
   Zastosowanie badania aktywności nowotworowego prokoagulanta oraz stężenia hormonu tyreotropowego w różnicowaniu zmian guzowatych tarczycy.
   Wiadomości Lekarskie 2006, Tom LIX, 5-6, 332 – 335.
  75. Szajda S.D., Roszkowska-Jakimiec W., Snarska J., Zwierz K.
   Aktywność katepsyny D w surowicy krwi i moczu chorych na raka jelita grubego.
   Współczesna Onkologia 2006, 10, 7, 321 – 324.
  76. Zwierz P., Szajda S., Snarska J., Supronowicz Z., Zawadzki P., Zwierz K., Kamiński F.
   Stężenie hormonu tyreotropowego oraz aktywność N-acetylo-beta-D- heksozoaminidazy i jej izoenzymów A i B w surowicy chorych na raka tarczycy.
   Polski Merkuriusz Lekarski 2006, XXI, 125, 439 – 442.
  77. Szajda S., Snarska J., Roszkowska – Jakimiec W., Waszkiewicz N., Siedlecka K., Zwierz K., Krupkowska A.
   Aktywność katepsyny D w surowicy krwi i moczu chorych na raka żołądka, trzustki lub wątroby.
   Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2006, 116, 6 (12), 1150-1154.
  78. Snarska J., Hady Razak H., Kamiński F., Szajda S.D., Werel D., Zimnoch L., Siemiątkowski A.
   Olbrzymi guz przestrzeni zaotrzewnowej o charakterze leiomyosarcoma – opis przypadku.
   Współczesna Onkologia 2007, 11, 2, 92-95.
  79. Szajda S.D., Snarska J., Borzym-Kluczyk M., Zalewska B., Waszkiewicz N., Bier??�? M., Zwierz K.
   Aktywność ?-galaktozydazy i ?-mannozydazy w surowicy krwi chorych z rakiem jelita grubego.
   Współczesna Onkologia 2007, 11, 2, 64 – 66.
  80. Jankowska A., Waszkiel D., Kobus A., Szajda S.D., Błahuszewska K., Łuczaj-Cepowicz E., Snarska J., Zwierz K.
   Influence of gender on dental status and salivary innate defense factors.
   Polish Journal of Environmental Studies 2007, 16,2C, Part I, 186 – 189.
  81. Snarska J., Niedźwiedzka M., Róg M.
   Dwadzieścia lat żywienia dożołądkowego – opis przypadku.
   Postępy żywienia Klinicznego 2007, 2, 3 (5), 35 – 38.
  82. Siedlecka K., Snarska J., Szajda S.D., Zwierz K.
   Żywienie pozajelitowe, a zmiany biochemiczne w układach enzymatycznych
   Postępy żywienia Klinicznego 2007, 2, 3 (5), 16 – 21.
  83. Snarska J., Puchalski Z., Szajda S.D., Hady R.H., Kamiński F., Dadan J.
   Rak, a ostre zapalenie trzustki – opis przypadków.
   Polski Merkuriusz Lekarski 2007, 23, 136, 276 – 279.
  84. Hady R.H., Snarska J., Kamiński F., Puchalski Z., Dadan J.
   Environmental factors in pancreatic cancer.
   Polish J. of Environ. Stud. 2007, 16, 5C, Part I, 175 –178.
  85. Kamiński F., Snarska J., Szajda S.D., Siedlecka K., Kamińska M., Jankowska A., Zwierz K., Dadan J.
   Activity of N-acetyl-D-hexosoaminidase and ?-fucosidase in differentiation of acute alcoholic pancreatitis – preliminary raport.
   Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych” Lublin 2007, 535- 539.
   Red. naukowy Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra
  86. Siedlecka K., Snarska J., Szajda S.D., Kamiński F., Raczkowski K., Hady R.H., Jankowska A., Zwierz K.
   Activity of isoenzymes N-acetyl-hexosaminidase in serum and urine of patients with obesity.
   Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych” Lublin 2007, 1198 – 1202.
   Red. naukowy Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra
  87. Snarska J., Kamiński F., Szajda S.D., Hady R.H., Juchnicki K., Puchalski Z.
   Lesniowski-Crohn disease – a disease from the environmental risk and acute appendicitis.
   Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych” Lublin 2007, 1203 – 1205.
   Red. naukowy Adam Kaczor, Andrzej Borz??�?cki, Maria Iskra
  88. Szajda S.D., Snarska J., Zalewska B., Jankowska A., Sadowski M., Zwierz K.
   Cathepsin D in oncological diagnostics.
   Polish J. of Environ. Stud. 2007, 16, 6D, 352-355.
  89. Szajda S.D., Snarska J., Jankowska A., Waszkiewicz N., Zwierz K.
   The influence of smoking on the activity of -galactosidase and -mannosidase in the blood serum and urine of colon adenocarcinoma patients.
   Polish J. of Environ. Stud. 2007, 16, 6D, 356-359.
  90. Snarska J., Puchalski Z., Markiewicz W., Wasielica M., Dadan J., Dudziuk M., Grajek Z., Krymski J., Kuźmiuk J., Orłowski K., Róg M., Sala N., Sobański A., Tołwiński W., Usowicz H.
   Udział chirurga ogólnego w diagnostyce i leczeniu schorzeń nowotworowych na oddziałach chirurgicznych województwa podlaskiego.
   Współczesna Onkologia 2008, 12,1, 25 – 29.
  91. Szajda S.D., Snarska J., Jankowska A., Roszkowska-Jakimiec W., Puchalski Z., Zwierz K.
   Cathepsin D and Carcino-embryonic antigen in serum, urine and tissues of colon adenocarcinoma patients.
   Hepato-Gastroenterology 2008, 55, 388-393.
  92. Szajda .D., Snarska J., Jankowska A., Puchalski Z., Zwierz K. Isoenzymes A and B of N-acetyl-beta-D-hexosaminidase in serum and urine of patients with pancreatic cancer.
   Hepato-Gastroenterology 2008, 55, 695-698.
  93. Szajda S.D., Kępka A., Waszkiewicz N., Snarska J., Zalewska-Szajda B., Waszkiewicz M., Borzym-Kluczyk M., Jankowska A., Jakimowicz-Rudy J., Chojnowska S., Dudzik D., Dobryniewski J., Knaś M., Dutkiewicz E., Stypułkowska A., Raczkowska K., Zaniewska A., Marciniak J., Bruczko M., Sadowski M., Zwierz K.
   heksozoaminidaza w diagnostyce chorób wątroby.
   Medical Science Review – Hepatologia, 2008, 8, 36 – 44.
  94. Szajda S.D., Snarska J., Jankowska A., Puchalski Z., Zwierz K.
   Lysosomal exoglycosidases in serum and urine of patients with colon adenocarcinoma.
   Hepato-Gastroenterology, 2008; 55: 925-929.
  95. Mantur M., Koper O., Snarska J. , Sidorska A., Kruszewska – Wnorowska K.
   Evaluation of PDGF-AB and sP-selectin concentrations in relation to platelet count in patients with colorectal cancer before and after surgical treatment.
   Pol Arch Med Wewn. 2008 Jun;118(6):345-50.
  96. Mantur M., Snarska J., Sidorska A., Ostrowska H., Kruszewska – Wnorowska K., Wojszel J.
   Changes in PDGF concentration in surgically treated colorectal carcinoma.
   Adv. Med. Sci. 2008, 53, 37-41.
  97. Kobus A. , Szajda D.S, Kierklo A., Waszkiewicz N., Jankowska A., Zwierz K., Snarska J.
   Oral status in smoking and nonsmoking alcohol abusing patients.
   Pol. J. Environ . Stud. 2008, 17 (6 A) Part I.,306-310.
  98. Snarska J., Łapuć-Seweryn K.
   Zakażenia związane ze stosowaniem cewników naczyniowych
   Zakażenia chirurgiczne pod red. Michała Drewsa i Ryszarda Marciniaka
   Wyd. Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2008, 71 – 75.
  99. Tenderenda M., Biernacki M., Masłowski Z., Godlewski J., Snarska J,
   Preliminary evaluation of usefulness of Habib thermoresection in treatment of parenchymal organ tumours.
   Współ. Onkol. 2009 : 13 ( 1) ,28-33
  100. Knaś M., Szajda S.D., Snarska J., Zalewska-Szajda B., Walejko P., Borzym-Kluczyk M., Knaś-Karaszewska K., Kępka A., Chojnowska S., Waszkiewicz N., Zimnoch M., Maj J., Hryniewicka A., Dudzik D., Witkowski S., Puchalski Z., Zwierz K.
   Colon cancer releases alpha-tocopherol from its o-glycosides better than normal colon tissue.
   Hepatogastroenterology, 2009, 56, 339-342.
  101. Waszkiewicz N., Szajda S.D. , Jankowska A., Waszkiewicz M., Kępa A., Konarzewska B., Szulc A., Snarska J., Zwierz K.,
   Catabolism of salivary glycoconjugates in acute ethanol intoxication.
   Med. Sci. Monit. 2009, 15, 8, CR 413-417.
  102. Szajda SD, Borzym-Kluczyk M, Snarska J, Puchalski Z, Zwierz K.
   N-acetyl-beta-D-hexosaminidase and its isoenzymes A and B in blood serum and urine, as a potential colon cancer markers.
   Hepatogastroenterology. 2009 Sep-Oct, 56(94-95), 1287-98.
  103. Snarska J., Suszkiewicz R.,Iwanowicz K., Biernacki M.,Michalak M., Biedziuk B., Bogucki P., Sulik M.
   Olbrzymi nawrotowy tłuszczakomięsak śluzowaty przestrzeni zaotrzewnowej i jamy otrzewnej. Współczesna Onkologia 2009, 13,6, 334–338.
  104. Mantur M., Snarska J., Koper O., Dzięcioł J., Płoński A., Lemancewicz D.
   Serum sICAM, sVCAM and sE-selectin levels in colorectal cancer patients
   Folia Histochemica et Cytobiologica 2009, 47, 4, 621-625
  105. Doroszkiewicz E., Czerwiński D.T., Snarska J.
   Specyfika pracy pielęgniarki w oddziale chirurgicznym
   Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego
   Praca zbiorowa pod red. Grajka Z.W. Suwałki 2010, Wyd. I, 9-12.
  106. Sebastyańska-Targowska I., Snarska J.
   Psychological aspects of post-operative hospital infections
   Polish Annales of Medicine 2010, 17, 1, 129 – 135.
  107. Hady R., Kamiński F.A., Sołdatow M., Łuba M.E., Snarska J., Ładny J.R., Dadan J.W.
   Risk factors for large intestine cancer in clinical material
   Adv. Clin. Exp. Med. 2010, 19,6,723-730
  108. Komorowska M., Snarska J., Troska P., Suszkiewicz R.,
   Recurrent residual choledocholithiasis after cholecystectomy – endoscopic exploration of bile ducts performed 6 times
   Polish Annals of Medicine 2011; 18 (1) : 118 – 124
  109. Biernacki M., Tenderenda M., Suszkiewicz R., Snarska J.,
   Intestinal obstruction caused by synchronus colorectal cancer and hepatic flexure – A case report
   Polish Annals of Medicine 2011; 18 (1) : 125 – 130
  110. Snarska J., Doroszkiewicz E.
   Chorzy ze stomią.
   Gastroenterologia Praktyczna 2011,3, 6, 23-29.
  111. Snarska J., Suszkiewicz-Kiliańczyk K., Suszkiewicz R., Michalak M., Krzywicki A.
   Trudności diagnostyczne w ostrym stanie jamy brzusznej u chorego z olbrzymią otyłością
   Gastroenterologia Praktyczna 2011,3, 6, 48 – 52.
  112. Jarczyk A., Okrasa S. , Chwastowska-Siwecka I., Czachorowski S., Rzepecka Z., Matusiak-Kempa I, Pająk J, Kordan B. E., Tańska H., Zduńczyk S., Nasalski Z., Snarska J., Lipiński T., Kłębukowska L., Woźniak M., Łachacz O., Tupieka-Buszmak A., Pawlik J.:
   60 lat działalności studenckich kół naukowych (1951-2011)
   Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
   Wydział Biologii i Biotechnologii 2011
  113. Snarska J., Jacyna K., Janiszewski J., Shafie D., Iwanowicz K., Żurada A.
   Exceptionally rare cause of a total stomach resection
   World Journal of Gastroenterology 2012, 18(20), 2582 – 2585.
  114. Kosieradzki M., Czerwinski J., Jakubowska-Winecka A., Kubik T., Zawilinska E., Kobryn A., Bohatyrewicz R., Zieniewicz K., Nyckowski P., Becler R., Snarska J., Danielewicz R., Rowinski W.
   Partnership for transplantation: a new initiative to increase deceased organ donation in Poland.
   Transplant Proc. 2012 Sep;44(7):2176-7. doi: 10.1016/j.transproceed.2012.07.110.
  115. Wejda S. C., Kosieradzki M., Jakubowska-Winecka A., Czerwinski J., Kobryn A., Danielewicz R., Snarska J., Rowiński W.
   Survey on attitudes and knowledge on the organ recovery from deceased donors in roman catholic nuns and priests.
   Transplant Proc. 2012 Sep;44(7):2173-5. doi: 10.1016/j.transproceed.2012.07.126.
  116. Kurpiewski W., Pesta W., Kowalczyk M., Głowacki L., Juśkiewicz W., Szynkarczuk R., Snarska J., Stanowski E.
   The outcomes of SILS cholecystectomy in comparison with classic four-trocar laparoscopic cholecystectomy.
   Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne. 2012 Dec;7(4):286-93. doi: 10.5114/wiitm.2011.30811. Epub 2012 Sep 29.
  117. Raczkowska K., Zalewska-Szajda B., Raczkowski K, Knaś M., Chojnowska S., Waszkiewicz N., Kępka A., Snarska J., Doroszkiewicz E., Konarzewska E, Dadan J.,Kowal K., Zwierz K., Ładny J.R., Szajda S.D.
   The activity of N-acetyl-b-D-hexosaminidase in serum and urine of parenterally fed patients.
   Experimental&Clinical Hepatology 2013,9.1-4.
  118. Raczkowska K., Zalewska-Szajda B., Chojnowska S., Kępka A., Raczkowski K, Waszkiewicz N., Siedlecka – Czykier E., Dadan J., Snarska J., Zwierz K., Ładny J.R., Szajda S.D.
   Izoenzymy A i B lizosomalnej N-acetylo-β -D-heksozoaminidazy w surowicy i w moczu chorych żywionych pozajelitowo.
   Pol. Merk. Lek. 2013, XXXIV,2013, 203, 259-262.
  119. Raczkowska K., Zalewska-Szajda B., Raczkowski K., Knaś M., Snarska J., Zwierz K., Ładny J.R., Szajda S.
   Poszukiwanie mierników zaburzeń metabolicznych powodowanych przez żywienie pozajelitowe – przydatność oceny aktywności egzoglikozydaz surowicy.
   Medycyna Metaboliczna 2013, 17, 2, 35-40.
  120. Raczkowska K., Szajda S., Raczkowski K., Zasadowska W., Chojnowska S., Kępka A., Zalewska-Szajda B., Waszkiewicz N., Knaś M., Snarska J., Zwierz K., Ładny JR.
   Activity of α-fucosidase and β-glucuronidase in serum and urine in patients administered parenteral nutrition
   Annals Of The National Institute Of Hygiene 2013, 64, 3, 235 – 243.
  121. Raczkowska K., Szajda SD., Raczkowski K., Chojnowska S., Kępka A., Ościłowicz K., Szymańska A., Konarzewska-Duchnowska E., Dąbrowska E., Knaś M., Snarska J., Biedziuk B., Zwierz K., Waszkiewicz N., Ładny JR.
   Relation of lysosomalexoglycosidases activity in serum of patients fed parenterally with nutrient mixtures – preliminary study
   (Mieszaniny żywieniowe a aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w surowicy krwi chorych żywionych parenteralnie – doniesienie wstępne)
   Postępy Nauk Medycznych 2014, 6, 369 -376.
  122. Witt-Majchrzak A., Żelazny P., Snarska J.
   Wstępne wyniki leczenia ran operacyjnych pierwotnie zamkniętych systemem opatrunków z użyciem podciśnienia u pacjentów po sternotomii.
   Polski Przegląd Chirurgiczny 2014, 86, 10, 849-852.
  123. Cieślińska A, Sienkiewicz-Szłapka E, Kostyra E, Fiedorowicz E, Snarska J, Wroński K, Tenderenda M, Jarmołowska B, Matysiewicz M.
   μ-Opioid receptor gene (OPRM1) polymorphism in patients with breast cancer.
   Tumor Biol. 2015 Jan 25. [Epub ahead of print] DOI 10.1007/s13277-015-3113-z
  124. Michalak M., Milewski T., Żurada A., Pacho R., Snarska J., Kozielec Z.
   Segmental type of gallbladder adenomyomatosis – Case report and literature review.
   Polish Annals of Medicine, 2015, 22, 1, 55-58.
  125. Gołota J.J, Orłowski T., Iwanowicz K., Snarska J.
   Air tamponade of the heart
   Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2016,13(2), 1-4.
  126. Masiulaniec P., Jacyna K.,Shafie D., Snarska J.
   Czerniak w przebiegu szczeliny odbytu – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku
   Nowa Medycyna 2016; 23(1): 14-21 DOI: 10.5604/17312485.1203777
  127. Snarska J., Masiulaniec Piotr, Kozłowska Agata, Kuciel Maciej, Michalak Maciej, Kozielec Zygmunt
   Zaostrzony proces zapalny pęcherzyka żółciowego na tle kamicy z współistniejącym rakiem neuroendokrynnym przewodu pokarmowego.
   Medical Problems ( Journal of Experimental and Clinical Medicine ) 2016, 51,4, 36-41.
  128. Biernacki M., Wroński K., Malinowska E., Doboszyńska A., Snarska J.:
   Trudności diagnostyczne pseudotorbieli krezki okrężnicy esowatej imitujące guz jelita grubego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
   Nowa Medycyna 2016; 23(2): 49 – 53 DOI: 10.5604/17312485.12039443.
  129. Snarska J., Michalak M.,, Masiulaniec P., Jacyna K., Zalewski A.:
   Septic shock in the course of liver abscess rescued with percutaneous drainage – a literature review and case report
   Polish Journal of Surgery 2016, 88, 5, 494–420.
  130. Doroszkiewicz E., Gizulewska K., Snarska J.
   Zastosowanie teorii pielęgnowania Virginii Henderson w klinice/na oddziale
   chirurgicznym | The application of the Virginia Henderson theory in
   the surgical department
   RATUNKOWE I PIELĘGNACYJNE POSTĘPOWANIE W CHIRURGICZNYCH STANACH NAGŁYCH
   PARAMEDICAL AND NURSING MANAGEMENT IN SURGICAL EMERGENCIES
   Praca zbiorowa pod red. Grajeka Z.W. Suwałki Wyd.I 2016; 61- 83.
  131. Kozłowska A., Masiulaniec P., Kuciel M., Michalak M., Snarska J.
   Zastosowanie terapii podciśnieniowej u chorej po wielokrotnych laparotomiach z martwicą powłok jamy brzusznej, rozejściem rany po laparotomii i przetoką jelitowo-atmosferyczną
   FORUM ZAKAŻEŃ 2016, 7,6, 455- 461.
  132. Masiulaniec P., Snarska J, Jacyna K., Kozłowska A.
   Powikłania miejscowe po otwartej plastyce przepukliny brzusznej pooperacyjnej współistniejącej
   z niepełną niedrożnością przewodu pokarmowego u chorej z olbrzymią otyłością – opis przypadku
   Leczenie Ran 2016, 13, 4, 165- 170.
  133. Masiulaniec P., Snarska J., Michalak M., Rybołowicz K., Suszkiewicz-Kiliańczyk K.
   Injury to the duodenum following blunt abdominal trauma – Literature review and case report
   Polish Annals of Medicine 2017,24,67–71, więcej >>
  134. Snarska, Jadwiga, Cieślińska, Anna, Fiedorowicz Ewa, Jarmołowska Beata, Sienkiewicz-Szłapka Edyta, Matysiewicz Michał, Kiper Krzysztof, Kostyra Elżbieta
   Polymorphism in DPPIV Gene in Acute Pancreatitis
   Pancreas: October 2017 – Volume 46 – Issue 9-p e71–e72
   doi: 10.1097/MPA.0000000000000909
  135. Cieślińska A., Kostyra E., Fiedorowicz E., Snarska J., Kordulewska N., Kiper K., Savelkoul HFJ.
   Single Nucleotide Polymorphisms in the Vitamin D Receptor Gene (VDR) May Have an Impact on Acute Pancreatitis (AP) Development: A Prospective Study in Populations of AP Patients and Alcohol-Abuse Controls.
   Int J Mol Sci. 2018 Jun 29;19(7). pii: E1919. doi: 10.3390/ijms19071919.
  136. Suszkiewicz-Kiliańczyk K., Snarska J., Michalak M., Zalewski A.:
   Ropień tarczycy o etiologii SALMONELLA ENTERITIDIS w przebiegu nieleczonego wola guzowatego
   Thyroid abscess of SALMONELLA ENTERITIDIS etiology in the course of untreated nodular goiter
   FORUM ZAKAŻEŃ 2019;10(1),57-60
  137. Latacz Maria, Snarska Jadwiga, Kostyra Elżbieta, Fiedorowicz Ewa, Savelkoul Huub F.J., Grzybowski Roman, Cieślińska Anna
   SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS IN 25-HYDROXYVITAMIN D3 1-ALPHA-HYDROXYLASE (CYP27B1) GENE: THE RISK OF MALIGNANT TUMORS AND OTHER CHRONIC DISEASES [208]
   Nutrients 2020, 12(3), 801; doi:10.3390/nu12030801 [209]
  138. Latacz Maria, Snarska Jadwiga, Kostyra Elżbieta, Wroński Konrad, Fiedorowicz Ewa, Savelkoul Huub F.J., Jarmołowska Beata, Płomiński Janusz, Grzybowski Roman, Cieślińska Anna
   CYP27B1 Gene Polymorphism rs10877012 in Patients Diagnosed with Colorectal Cancer
   Nutrients 2020, 12, 998; doi:10.3390/nu12040998
  139. Tomaszewska Agata, Ostrowska Monika, Snarska Jadwiga, Grabysa Radosław
   The role of statins in chemoprevention of colorectal carcinoma
   Nowa Med 2020; 27(2): 49-56 DOI:https://doi.org/10.25121/NM.2020.27.2.49
  140. Snarska Jadwiga, Zadrożny Dariusz, Parfianowicz Jarosław, Grabysa Radosław, Michalak Maciej, Kade Grzegorz
   Fast-track cancer pathway (DiLO Card) in the diagnosis and treatment of colorectal cancer ”Early detection saves lives” Szybka ścieżka onkologiczna (karta DiLO) w diagnostyce i leczeniu raka jelita grubego i odbytnicy –„Wczesne wykrycie to przywrócone życie” Nowa Med 2020; 27(3): 81-85 DOI: https://doi.org/10.25121/NM.2020.27.3.81
  141. Latacz Maria, Rozmus Dominika, Fiedorowicz Ewa, Snarska Jadwiga, Jarmołowska Beata, Kordulewska Natalia, Savelkoul Huub, Cieślińska Anna
   Vitamin D Receptor (VDR) Gene Polymorphism in Patients Diagnosed with Colorectal Cancer
   Nutrients 2021, 13(1), 200; https://doi.org/10.3390/nu13010200 – 11 Jan 2021