Przejdź do treści strony

DYREKTOR

DYREKTOR


mgr Krystyna Futyma

Krystyna Futyma ukończyła studia na Wydziale Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz liczne certyfikaty, m.in. z zakresu: zarządzania finansami, controllingu, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, restrukturyzacji, pomocy publicznej, wyceny nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie, jako członek rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których wielokrotnie zasiadała i przewodniczyła.

Od 1993 roku zawodowo była związana Ministerstwem Skarbu Państwa (wcześniej Ministerstwo Przekształceń Własnościowych), gdzie realizowała projekty z zakresu nadzoru właścicielskiego, restrukturyzacji i prywatyzacji. Jej obszarem zawodowym było także opiniowanie programów restrukturyzacyjnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, składanych na podstawie ustawy o pomocy publicznej oraz restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Uczestniczyła w wielu negocjacjach z inwestorami oraz związkami zawodowymi. Była członkiem zespołu, który przeprowadził proces dokapitalizowania uzdrowisk związany z realizacją zadań inwestycyjnych, mających na celu poprawę efektywności ich funkcjonowania oraz poprawy warunków realizowanych świadczeń zdrowotnych. Uczestniczyła również w pracach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia działającego przy Ministrze Zdrowia, którego zadaniem było wypracowanie optymalnych rozwiązań zgodnych z realizowaną polityką Państwa oraz interesami pracowników i pracodawców w obszarze ochrony zdrowia. Do jej kompetencji należał także nadzór nad realizacją programów restrukturyzacji instytutów badawczych podległych Ministrowi Zdrowia, m.in. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Pełniła także funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Restrukturyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. W tym czasie przygotowała program restrukturyzacji naprawczej, który stanowił podstawę do ubiegania się przez Szpital o pożyczkę w ramach pomocy publicznej z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter