NASI PRACOWNICY W KOMITETACH NAUKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH ZJAZDÓW/KONFERENCJI/KONGRESÓW

 1. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA
  Polska – Hiszpania – Słowacja „Pielęgniarstwo i położnictwo w wymiarze interdyscyplinarnym wobec współczesnych wyzwań”
  • Przewodniczący Komitetu Naukowego – Prof. Sergiusz Nawrocki
  • Komitet naukowy – Prof. nzw. Jadwiga Snarska
 2. XV ZJAZD NAUKOWO-SZKOLENIOWY LEKARZY WARMII I MAZUR:
  • Prof. Sergiusz Nawrocki – Przewodniczący Komitetu Naukowego
  • Prof. Jadwiga Snarska – członek
  • Prof. Dariusz Zadrożny – członek
  • Dr Maciej Michalak – członek
 3. Webinarium „XIII Paramedyk 2020”
  • Prof. Jadwiga Snarska – członek Komitetu Naukowego
 4. I KONFERENCJA SZKOLENIOWO – NAUKOWA – Online
  PIELĘGNIARSTWO – JAKO ZAWÓD, NAUKA I SZTUKA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ
 5. INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO W COLLEGIUM MEDICUM W OLSZTYNIE I FILII UWM W EŁKU 16 października 2020
  • Prof. Jadwiga Snarska – Komitet Naukowy