MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Adres: Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn ( Budynek „B“, I piętro) – zobacz mapkę

Informacja dla pacjentów :
PUNKT POBIERANIA WYMAZÓW – w kierunku SARS-CoV-2

Od dnia 10.06.2024 zostaje zamknięty.


Telefony kontaktowe:

 • Rejestracja laboratorium (w godz. 7.00 – 14.35 w dni robocze), tel. 89 539 82-66
 • Telefon dyżurny w laboratorium (po godz. 14.35 oraz w soboty, niedziele i święta), tel. 502 592 273
 • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi (całodobowo), tel. 89 539 82-49
 • Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej (od 7.00 – 14.35 w dni robocze i soboty), tel. 89 539 84-38
 • Pracownia Badań Molekularnych (od 7.00 – 14.35 w dni robocze), tel. 89 539 85-77
 • Kierownik laboratorium ( w godz. 7.00 – 14.35 w dni robocze), tel. 89 539 82-65

Wszystkie telefony do laboratorium


Cennik badań laboratoryjnych (zawiera również Profile Diagnostyczne)
Przygotowanie pacjenta do badań

Godziny pracy laboratorium:

Gabinet Zabiegowy czynny: pon. – pt, 7:00 – 14:35 (po godzinie 14.35 oraz w soboty, niedziele i święta prosimy o korzystanie z dzwonka w celu wezwania personelu laboratorium na pobranie krwi).

Laboratorium jest czynne całodobowo oprócz przerw przeznaczonych na mycie i dezynfekcję Gabinetu Zabiegowego:

 • godzina 6.30 – 7.00- mycie i dezynfekcja Gabinetu Zabiegowego
 • godzina 15.00 – 15.30 – mycie i dezynfekcja Gabinetu Zabiegowego

Wydawanie wyników:

Wyniki badań podstawowych wykonywane są w tym samym dniu . W przypadku badań specjalistycznych i mikrobiologicznych pacjent jest informowany o możliwym terminie odbioru wyników.
Odbiór wyników: całodobowo

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne SK MSWiA Z W-MCO w Olsztynie jest laboratorium wieloprofilowym obejmującym w swojej strukturze 4 działy:

 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:
  • Pracownia Hematologii i Koagulologii
  • Pracownia Cytometrii Przepływowej
  • Pracownia Biochemii I Immunochemii
  • Pracownia Toksykologii i Farmakokinetyki
  • Pracownia Analityki Ogólnej
  • Pracownia Białek

Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego: mgr Ewa Hołownia Puczel

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne oferuje usługi pacjentom hospitalizowanym oraz ambulatoryjnym. MLD wykonuje badania z zakresu hematologii, koagulologii, cytometrii przepływowej, biochemii, immunochemii (hormonów, markerów chorób nowotworowych), toksykologii i farmakokinetyki, analityki ogólnej i białek, badania serologii grup krwi, badania mikrobiologiczne oraz badania z zakresu biologii molekularnej. Laboratorium współpracuje z wieloma ośrodkami specjalistycznymi w Polsce oraz prowadzi zewnętrzną: krajową i międzynarodową kontrolę jakości badań poświadczoną posiadanymi certyfikatami jakości:

 • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
 • Programu Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality
 • Międzynarodowego Programu Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań Immunotransfuzjologicznych
 • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO

Różnorodność i szeroki zakres świadczonych analiz umożliwia szybkie i skuteczne zdiagnozowanie pacjenta, a uczestnictwo w wielu kontrolach jakości pozwala utrzymać wysoką jakość i wiarygodność świadczonych usług.

Personel Medycznego Laboratorium Diagnostycznego to zespół doświadczonych, wykwalifikowanych pracowników: diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej, rejestratorek medycznych – cenionych nie tylko w SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie. Pani Anna Bieńkowska – diagnosta laboratoryjny, uzyskała I Miejsce w kategorii Diagnosta Laboratoryjny Roku 2023 w Plebiscycie Medycznym Hipokrates.
Pracownicy laboratorium wykonują badania laboratoryjne, prowadzą działalność naukową, a także zajmują się szkoleniem diagnostów laboratoryjnych z innych ośrodków medycznych w ramach staży specjalizacyjnych.

Staże specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych z innych ośrodków medycznych.