Pracownia Badań Molekularnych

Pracownia Badań Molekularnych


Kontakt (w godz. 7.00 – 14.35 w dni robocze i soboty): 89 539 85-77

Kierownik Pracowni: mgr Ewa Hołownia Puczel – specjalista mikrobiolog

Pracownia Badań Molekularnych wykonuje badania w kierunku chorób infekcyjnych – zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i pasożytniczych, Zlecenia na badania molekularne dotyczą wykrywania pojedyczego drobnoustroju lub wielu drobnoustrojów jednocześnie – tzw. multipleksy.
Badania molekularne wykonywane są przez wykwalifikowany personel na analizatorach wysokiej klasy – w systemach zamkniętych i otwartych z wykorzystaniem metod Real Time PCR.

Badania molekularne wykonywane są głównie dla pacjentów szpitalnych:

  • z podejrzeniem występowania zakażenia
  • dla pacjentów po transplantacji szpiku kostnego
  • w celu natychmiastowego określenia nosicielstwa drobnoustrojów patogennych
  • w celu natychmiastowego określenia występowania mechanizmów oporności na antybiotyki u bakterii hodowanych od pacjentów z ciężkimi objawami zakażenia.

Materiały kierowane do Pracowni Badań Molekularnych przyjmowane są całodobowo natomiast wykonywane są w dni robocze i soboty w godz. 7.00 – 14.35.

ZAPRASZAMY!