Przejdź do treści strony

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej


Kontakt (w godz. 7.00 – 14.30 w dni robocze i soboty):

Kierownik Pracowni: mgr Ewa Hołownia Puczel – specjalista mikrobiolog

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej pracuje w godzinach od 7.00 do godziny 14.35 od poniedziałku do soboty. Pracownia wykonuje badania w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów, badania w kierunku zakażeń szpitalnych i czystości środowiska szpitalnego.

Materiały kierowane do Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej przyjmowane są całodobowo (pobieranie materiałów mikrobiologicznych przez personel laboratorium – tylko od w godzinach pracy Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej w godz. 7.00 – 14.30 w dni robocze i soboty). Odbiór wyników z badań mikrobiologicznych następuje całodobowo.

Laboratorium prowadzi kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną uzyskując co roku certyfikat jakości Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO.

ZAPRASZAMY!

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter