Staże specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych

Szpital Kliniczny MSWiA z W-MCO w Olsztynie podpisał umowę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku oraz z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na prowadzenie staży specjalistycznych dla diagnostów laboratoryjnych.

Zapraszamy diagnostów laboratoryjnych na staże specjalizacyjne w ramach procesu specjalizacji z:

  • laboratoryjnej diagnostyki medycznej
  • laboratoryjnej hematologii medycznej
  • laboratoryjnej mikrobiologii medycznej

Staże specjalizacyjne dotyczą działów laboratoryjnych:

  • pracownie analityczne – badania z zakresu hematologii i koagulologii, analityki ogólnej, biochemii i immunochemii z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu analitycznego
  • pracownia białek – badania z zakresu elektroforezy i immunofiksacji białek surowicy i moczu wraz ze szczegółową interpretacją
  • pracownia mikrobiologii – badania z zakresu mikrobiologii , mykologii, wirusologii, biologii molekularnej infekcyjnej z prezentacją nowoczesnych metod identyfikacji i lekowrażliwości.
    oraz kontroli zakażeń – współpraca z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych dotycząca prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, sprawozdawczości, analiz, postępowania związanego z występowaniem ognisk epidemicznych i ich wygaszaniem.

Staże są prowadzone przez diagnostów laboratoryjnych – specjalistów z laboratoryjnej diagnostyki medycznej i laboratoryjnej mikrobiologii medycznej z dużym doświadczeniem w pracy w laboratorium medycznym (niektórzy również z doświadczeniem akademickim), z tytułem magistra lub doktora nauk medycznych – na sprzęcie laboratoryjnym najwyższej klasy.

Ze względu na profil Szpitala laboratorium wykonuje badania głównie dla pacjentów onkologicznych
( w tym hematologicznych) w różnych stanach klinicznych i w związku z tym ma możliwość przekazania przyszłym specjalistom laboratoryjnym wiedzy dotyczącej diagnostyki skomplikowanych i rzadkich przypadków klinicznych.

Zapraszamy do współpracy!