Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej


Kontakt:

  • Rejestracja laboratorium (w godz. 7.00 – 14.35 w dni robocze) – 89 539 82-66
  • Telefon dyżurny w laboratorium (po godz. 14.35 oraz w soboty, niedziele i święta) – 502 592 273

W skład Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą pracownie:

  • Pracownia Hematologii i Koagulologii
  • Pracownia Cytometrii Przepływowej
  • Pracownia Biochemii i Immunochemii
  • Pracownia Toksykologii i Farmakokinetyki
  • Pracownia Analityki Ogólnej
  • Pracownia Białek

Badania laboratoryjne wykonywane są pojedynczo lub w pakietach (ceny badań w pakietach są niższe w stosunku do oznaczeń wykonywanych pojedynczo)

Laboratorium oferuje szeroki panel badań – podstawowych i specjalistycznych, których oznaczenie znajduje zastosowanie w profilaktyce zdrowia, diagnostyce wielu chorób (w tym chorób onkologicznych) oraz w monitorowaniu efektów leczenia.
Niektóre z badań specjalistycznych wykonywane są tylko u pacjentów szpitalnych lub pacjentów ambulatoryjnych będących pod opieką Poradni Specjalistycznych SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

Badania specjalistyczne są wykonywane m.in. Pracowni Cytometrii Przepływowej, która jest istotną częścią diagnostyki hematologicznej. Uzyskane wyniki pozwalają na precyzyjne zidentyfikowanie wielu chorób układu krwiotwórczego czy chłonnego oraz określenie zaburzeń układu immunologicznego

ZAPRASZAMY!