Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej


Kontakt:

  • Rejestracja laboratorium (w godz. 7.00 – 14.30 w dni robocze)

  • Pokój Dyżurnej w laboratorium (po godz. 14.30 oraz w soboty, niedziele i święta)

W skład Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą pracownie:

  • Pracownia Hematologii i Koagulologii
  • Pracownia Biochemii, Toksykologii i Farmakokinetyki
  • Pracownia Immunochemii
  • Pracownia Analityki Ogólnej

Badania laboratoryjne wykonywane są pojedynczo lub w pakietach – ceny badań w pakietach są niższe w stosunku do oznaczeń wykonywanych pojedynczo – zapraszamy do korzystania z pakietów!
Usługi laboratoryjne świadczone są przez doświadczony personel – diagności laboratoryjni (specjaliści  z laboratoryjnej diagnostyki medycznej ) oraz technicy analityki medycznej.
W ZDL prowadzona jest zewnętrzna: krajowa i międzynarodowa kontrola jakości badań.

ZAPRASZAMY!