Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwii

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi


Kontakt (całodobowo): 89 539 82-49

Kierownik Pracowni: mgr Agnieszka Anfolecka specjalista z laboratoryjnej diagnostyki medycznej i transfuzjologii medycznej.

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi pracuje przez całą dobę. Działalność Pracowni związana jest z wykonywaniem badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz z zaopatrywaniem oddziałów szpitalnych w krew i jej składniki.

Badania wykonywane w Pracowni:

  • oznaczenie grupy krwi ( badanie układu ABO, Rh oraz przeglądowe badanie przeciwciał)
  • badanie przeglądowe przeciwciał ( PTA)
  • bezpośredni test antyglobulinowy ( BTA)
  • próba zgodności serologicznej między biorcą a dawcą
  • badanie kwalifikacyjne do podania immunoglobuliny anty-D.

Badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej wykonywane są dla pacjentów z oddziałów szpitalnych i pacjentów ambulatoryjnych posiadających skierowanie od lekarza lub zgłaszających się prywatnie za odpłatnością.

ZAPRASZAMY!