Radioterapia-Kontakt

KLINIKA RADIOTERAPII I ZAKŁAD RADIOTERAPII

KONTAKT:


Lekarz Kierujący Kliniką Radioterapii
prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki

 

 


Klinika Radioterapii, bud D, VI piętro
mgr piel. Beata Szeszko
Pielęgniarka Oddziałowa

 

 


Lekarz Kierujący Zakładem Radioterapii, Poradnią Radioterapii
dr n. med. Ewa Wasilewska-Teśluk

 

 

Sekretariat Kierownika Zakładu Radioterapii:
mgr Hanna Szcześniak

 

 

Gabinet Zabiegowy Zakładu Radioterapii
mgr Alina Płucyś
Pielęgniarka Koordynująca Zakładu Radioterapii,
Brachyterapii i Poradni Radioterapii

 

 

Kierownik Pracowni Fizyki Medycznej
mgr Grzegorz Wołąkiewicz

 

 

Kierownik Zespołu Techników
Ewa Kudła