Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji na zakupy inwestycyjne

Rodzaj dotacji

Dotacja celowa

Nazwa zadania

DOSOTSOWANIE PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO DO POTRZEB NOWEGO APARATU MRI

Wartość finansowania/dofinansowania

505 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania

510 296,63 PLN

Opis zadania

Zadaniem objęte są prace budowlano – instalacyjne dostosowujące pomieszczenia Pracowni Rezonansu Magnetycznego dla zapewnienia prawidłowej pracy nowego aparatu RMI oraz prac dostosowawczych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę łazienki dla pacjentów, wymianę oświetlenia, prace malarskie, prace budowlane w zakresie drogi transportu aparatu MRI, instalację teletechniczną, dostosowanie instalacji elektrycznej, dostosowanie układu chłodzenia aparatu MRI, dostosowanie ekranu chroniącego przed polem elektrostatycznym oraz przebudowę instalacji wyrzutu helu.