Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane w 2022r. przez Ministra Zdrowia w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rodzaj dotacji

Dofinansowanie z budżetu państwa

Nazwa zadania

DOSTOSOWANIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI DO ZWIĘKSZONYCH POTRZEB Z ZAKRESU DEKONTAMINACJI – W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wartość finansowania/dofinansowania

1 059 175,00 PLN

Całkowita wartość zadania

1 212 755,00 PLN

Opis zadania

Zadanie związane z dostosowaniem strefy skażonej Centralnej Sterylizatorni do umożliwienia dekontaminacji zwiększonej ilości sprzętu medycznego w celu zapewnienia niezbędnej opieki nad pacjentem w związku z COVID- 19. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie prac budowlano-instalacyjnych niezbędnych do zainstalowania i podłączenia sprzętu do dekontaminacji wraz z dostawą tego sprzętu.