Doposażenie SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w sprzęt medyczny w celu przeciwdziałania COVID-19

Informacja o dofinansowaniu

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Nr umowy o dofinansowanie

RPWM.09.01.01-28-0016/20-00

Informacje ogólne

Oś Priorytetowa 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”
Działanie 9.1 – „Infrastruktura ochrony zdrowia”
Poddziałanie 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych”

Wartość projektu

Wartość projektu: 1 117 647,00  PLN
Wartość dofinansowania: 947 094,07 PLN
Środki własne: 170 552,93 PLN

Okres realizacji projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-07-01,
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2020-07-01,
Data finansowego zakończenia realizacji projektu : 2020-12-31

Opis projektu

W wyniku realizacji projektu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii zostanie doposażony w specjalistyczny sprzęt w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19.

SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie otacza opieką pacjentów onkologicznych szczególnie narażonych na ciężkie powikłania przy zarażeniu się COVID-19. W związku z powyższym w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów planuje się zakup tj.:

  • Cyfrowy mobilny aparat RTG z ramieniem C- 1szt.,
  • Ultrasonograf- 1szt.,
  • Stanowisko intensywnego nadzoru medycznego wyposażonego m.in. w respirator, łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym, wraz z nieinwazyjnym monitorowaniem hemodynamicznym chorych w skrajnie ciężkim stanie w przebiegu zakażenia wirusem – 2szt.

Cele realizacji projektu

  • poprawa dostępności usług medycznych,
  • podniesienie bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu,
  • wyposażenie szpitala w aparaturę medyczną i diagnostyczna umożliwiającą skuteczną walkę z pandemią wywołaną z COVID-19

Kalendarium

DataOpisZdjęcie
30/06/2020Podpisanie pomiędzy Województwem Warmińsko Mazurskim a SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego  
18/09/2020Podpisanie umowy na dostawę, instalację i uruchomienie sprzęt medycznego 
21/09/2020Podpisanie umowy na dostawę, instalację i uruchomienie sprzęt medycznego 
21/10/2020Podpisanie aneksu do umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego