Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane przez Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, finansowanego z części 46 -Zdrowie, działu 851- Ochrona zdrowia, rozdziału 85149- Programy polityki zdrowotnej

Rodzaj dotacji

Dofinansowanie z budżetu państwa

Nazwa zadania

DOPOSAŻENIE KLINIK I ODDZIAŁÓW HEMATOONKOLOGICZNYCH W SPRZĘT DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA BIAŁACZEK I CHŁONIAKÓW

Wartość finansowania/dofinansowania

2 000 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania

2 029 866,32 PLN

Opis zadania

Zadanie polega na dostosowaniu polskich ośrodków hematoonkologicznych leczących osoby dorosłe do standardów międzynarodowych European Leukemia Net oraz uzupełnieniu niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków.
Cele Programu:

  • Unowocześnienie aparatury oraz pracowni diagnostycznych
  • Unowocześnienie warunków i metod leczenia, w tym uzupełnienie niedoborów