Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanej

Rodzaj dotacji

Dotacja Celowa

Nazwa zadania

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY CENTRUM SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ

Wartość finansowania/dofinansowania

125 871,39 PLN

Całkowita wartość zadania

145 426,24 PLN

Opis zadania

Celem inwestycji było utworzenie Centrum Szybkiej Terapii Onkologicznej. Zadaniem objęto przebudowę części istniejących pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku „A”. W ramach inwestycji powstała profesjonalnie wyposażona sala konsylium lekarskiego, pokój badań, poczekalnia oraz punkt obsługi pacjenta. Inwestycja została zrealizowana w ramach rozwoju szpitala w kierunku poprawy dostępności i efektywności udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki onkologicznej jak również w celu poprawy wskaźnika przeżywalności oraz komfortu życia pacjentów. Inwestycją objęte zostały prace budowlane, instalacyjne oraz wyposażenie