Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane w 2020r.  przez Ministra Zdrowia w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rodzaj dotacji

Dofinansowanie z budżetu państwa

Nazwa zadania

ZAKUP AMBULANSU Z WYPOSAŻENIEM

Wartość finansowania/dofinansowania

600 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania

650 000,00 PLN

Opis zadania

Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia zakupu ambulansu w celu zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego.
Ambulans ratunkowy typu C wyposażony w nowoczesne urządzenia m.in. w:

  • system kompresji klatki piersiowej,
  • defibrylator,
  • nosze,
  • deskę ortopedyczną,
  • krzesło transportowe.

Ambulans będzie wykorzystywany do przewozu pacjentów COVID-19.