Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w 2023r.

Rodzaj dotacji

Dotacja celowa

Nazwa zadania

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU A i BUDYNKU C SP ZOZ MSWiA Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII

Wartość finansowania/dofinansowania

1 357 593,74 PLN

Całkowita wartość zadania

3 047 662,45 PLN

Opis zadania

Inwestycja związana z rozwiązaniem zagadnienia niskiej efektywności energetycznej budynków A i C kompleksu szpitala oraz z wdrożeniem rozwiązań instalacyjnych wpływających na ograniczenie zużycia energii elektrycznej (instalacja fotowoltaiczna). Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane i instalacyjne, które objęły: roboty rozbiórkowe pokrycia i obróbek blacharskich, docieplenie stropu i połaci dachu wraz z pracami towarzyszącymi (m.in. wymiana pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich, wymiana stolarki okiennej), montaż okien połaciowych w bud. A , modernizację wentylacji grawitacyjnej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. W trakcie realizacji prac budowlanych sprawowany był nadzór inwestorski oraz nadzór autorski, zrealizowano również zadanie w zakresie promocji – zakupiono tablicę informacyjną /pamiątkową.