Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w 2022r.

Rodzaj dotacji

Dotacja celowa

Nazwa zadania

ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Wartość finansowania/dofinansowania

1 000 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania

1 036 043,64 PLN

Opis zadania

Realizacja zadania związana jest z doposażeniem szpitala w specjalistyczny sprzęt, niezbędny dla zapewnienia wysokiej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Zakup nowoczesnego sprzętu, dzięki zaawansowaniu technologicznemu, zwiększy szybkość i precyzję wykonywanych.
Zakupiony sprzęt umożliwi objęcie szybką diagnostyką i leczeniem pacjentów, którzy po okresie obniżonej aktywności spowodowanej pandemią zgłaszają się do szpitala w zaawansowanych stadiach chorób. Szybka diagnostyka umożliwi natychmiastowe wdrożenie odpowiedniego leczenia.
W ramach dotacji zakupiono: defibrylator ze stymulacją, defibrylator ze stymulacją oraz możliwością teletransmisji, kardiomonitory, centralę do kardiomonitorów, łóżko wielofunkcyjne, stół operacyjny, aparat do terapii nerkozastępczej, diatermię z przystawką argonową, zestaw unieruchomień dla pacjenta do akceleratora, ambulatoryjny zestaw do pomiaru ph/ph z impedancją, kamerę endoskopową ze źródłem światła i systemem archiwizacji badań, stół zabiegowy, optykę do procedur endoskopowych, elektroresektoskop monopolarny, elektroresektoskop bipolarny.