Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane przez Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, finansowanego z części 46 -Zdrowie, działu 851- Ochrona zdrowia, rozdziału 85149- Programy polityki zdrowotnej

Rodzaj dotacji

Dofinansowanie z budżetu państwa

Nazwa zadania

ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO

Wartość finansowania/dofinansowania

360 925,20 PLN

Całkowita wartość zadania

360 925,20 PLN

Opis zadania

Celem programu jest poprawa jakości diagnostyki onkologicznej w zakresie urologii onkologicznej w dziedzinie raka pęcherza moczowego, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki nowotworów złośliwych w onkologii urologicznej oraz zwiększenia wykrywalności raka pęcherza moczowego
W ramach zdania zakupione zostały cystoskopy giętkie.