Przejdź do treści strony

Profilaktyka raka piersi – na ratunek życia

Profilaktyka raka piersi – na ratunek życia

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego

W krajach rozwiniętych rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Stanowi ok 23% zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Rocznie obserwuje się około 19 tysięcy nowych zachorowań, z czego na Województwo Warmińsko- Mazurskie przypada ponad 500. Występuje częściej po menopauzie, a ryzyko zachorowania wzrasta po 50 r.ż.

Diagnostyka i leczenie raka piersi jest procesem złożonym i wymaga współpracy specjalistów w wielu dziedzinach oraz zaangażowania znacznych nakładów zarówno organizacyjnych jak i finansowych. W związku z tym, tak ważnym elementem jest profilaktyka raka piersi w postaci zarówno działań edukacyjnych, jak i realizowania mammograficznych programów profilaktycznych.

Wczesne wykrycie nowotworu daje szanse na skuteczniejsze leczenie, a przede wszystkim często ratuje życie kobiet.

Mammografia jest badaniem przesiewowym, które ma na celu wykrycie nowotworu we wczesnym etapie rozwoju. Dzięki prześwietlaniu tkanek piersi promieniami rentgenowskimi można znaleźć nieprawidłowości, zanim będzie je można wyczuć lub zobaczyć. Leczenie niezaawansowanego stadium jest skuteczniejsze, a wychwycenie w porę groźnych zmian daje pacjentkom ponad 90% szans przeżycia kolejnych 5 lat po diagnozie.

Informacje ogólne oraz grupa docelowa

W ramach pozyskanych przez nasz Szpital środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 planowane jest w pierwszym etapie zorganizowanie spotkań edukacyjno-informacyjnych w różnych miejscowościach na terenie województwa W-M aby zachęcić panie do systematycznych badań piersi, a także szerzyć wiedzę na temat profilaktyki raka piersi i samej choroby, także tej w zaawansowanej postaci. Zależy nam, aby każda kobieta miała szanse na wykrycie choroby na możliwie najwcześniejszym etapie, dlatego że rak piersi do postaci zaawansowanej rozwija się aż u 30% kobiet.

Wsparciem zostanie objętych 4000 kobiet. Głównie zostaną uwzględnione obszary „białych plam” w zakresie profilaktyki raka piersi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, tj. w Olsztynie, Elblągu i powiatach: działdowskim, ełckim, iławskim, oleckim, piskim. Spotkania edukacyjne będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę medyczną obejmować będą część teoretyczną o przyczynach powstawania nowotworów piersi, badaniach profilaktycznych, profilaktyce pierwotnej oraz warsztaty z samokontroli na manekinach.

Następnie zostaną wykonane bezpłatnie mammografie u kobiet, będących w grupie podwyższonego ryzyka, tj. w wieku 50-64 lat, które nie wykonały badania mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat. Na podstawie wyników badania mammograficznego lekarz podejmie decyzję (potwierdzoną pisemnie) dotyczącą dalszego postępowania. Badania będzie można wykonać zarówno w naszej placówce jak i w mammobusach, które będą dojeżdżały do wielu Gmin w województwie W-M.

Kalendarium

  1. Działania informacyjno-edukacyjne      Termin: lipiec 2019 – maj 2022
  2. Badania diagnostyczne piersi                  Termin: wrzesień 2019 – kwiecień 2022

Zapraszamy serdecznie do śledzenia naszych stron internetowych i aktualności, na których zostanie zamieszczona Informacja na temat pierwszych szkoleń oraz sposobu rekrutacji

NIE PRZEGAP OKAZJI NA RATUNEK SWOJEGO ŻYCIA

Szczegółowe informacje o projekcie

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter