Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanej

Rodzaj dotacji

Dotacja celowa

Nazwa zadania

UTWORZENIE ZAKŁADU PATOLOGII

Wartość finansowania/dofinansowania

1 651 956,00 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa w roku 2021 wynosiło 1 442 856,00 PLN, a w roku 2022 wynosiło 209 100,00 PLN

Całkowita wartość zadania

1 714 306,60 PLN

Opis zadania

Celem inwestycji jest utworzenie Zakładu Patologii poprzez modernizację pomieszczeń oraz wyposażenie zakładu w nowoczesnych sprzęt laboratoryjny. W ramach prac planuje się rozbudowę posiadanego ciągu technologicznego obróbki materiału dzięki, któremu będzie wykonywać się więcej i lepszej jakości preparaty.
Bezpośrednim celem inwestycji jest poprawa oraz wzrost efektywności badań w zakresie chorób nowotworowych. Inwestycja ma na celu w szczególności:

  • zwiększenie efektywności rozpoznania chorób nowotworowych,
  • wzrost jakości świadczonych usług,
  • skrócenie czasu na diagnostykę,
  • zwiększenie bezpieczeństwa pracy personelu,
  • spełnienie aktualnych wymagań standardów laboratoryjnych