Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o realizowanych projektach dofinansowanych z funduszy unijnych
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o zespole wokalnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

SZPITAL PRZYJAZNY PACJENTOM


Dlatego chcemy nie tylko służyć profesjonalną pomocą, ale i towarzyszyć w walce z cierpieniem, pomóc podtrzymać nadzieję i uczestniczyć w radości powrotu do zdrowia.

Misję tą spełniamy poprzez:

 • profilaktykę i promocję zdrowia
 • diagnostykę
 • leczenie
 • rehabilitację

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Nadrzędnym celem naszej polityki jest zapewnienie dobra pacjenta poprzez świadczenie usług medycznych przez wysoko kwalifikowany personel w sposób przyjazny, profesjonalny, zgodnie z osiągnięciami światowymi oraz dostosowywanie tych usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta.
Powyższy nadrzędny cel będzie realizowany poprzez:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa oraz poszanowanie godności pacjenta, wzajemny szacunek i partnerstwo w kontaktach z nim,
 2. specjalistyczną usługę medyczną realizowaną przez wysoko wykwalifikowany personel oraz nowoczesny i bezpieczny sprzęt,
 3. wdrażanie oraz doskonalenie nowych technik diagnostycznych i terapeutycznych,
 4. realizowanie zadań dydaktyczno-badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 5. ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu oraz doskonalenie jakości świadczonych usług medycznych,
 6. profesjonalną organizację pracy oraz właściwy dobór personelu pod względem posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz postaw i zachowań etycznych, która umożliwi właściwe zarządzanie Szpitalem na każdym poziomie jego funkcjonowania,
 7. realizację zadań kontroli zarządczej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, efektywny, oszczędny i terminowy,
 8. racjonalne zużycie materiałów i obniżenie ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczenie stosowania lub eliminację szkodliwych substancji,
 9. prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i aspektów środowiskowych,
 10. promocję zdrowia oraz szerzenie wiedzy o zdrowiu w ramach szeroko pojętej działalności z zakresu profilaktyki zdrowotnej,

 

Jako Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie deklaruję pełną odpowiedzialność za realizację przyjętej polityki, która jest zgodna z założeniami Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, standardami akredytacyjnymi oraz wszystkimi normami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.
W imieniu własnym i wszystkich pracowników deklaruję stałe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości i ochrony środowiska zgodnie z przyjętymi wymaganiami.

Olsztyn, 07 lipca 2015 r.