Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w 2023r.

Rodzaj dotacji

Dotacja celowa

Nazwa zadania

ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ w 2023r.

Wartość finansowania/dofinansowania

1 700 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania

1 796 604,79 PLN

Opis zadania

Zakup niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego, stanowiących wyposażenie pierwszej potrzeby szpitala. W ramach inwestycji zakupiono następujący sprzęt i aparaturę medyczną: kriostat (1szt), platforma elektrochirurgiczna (1szt), ultrasonograf z głowicą brzuszną i rektalną wraz z oprogramowaniem (1szt), ureterorenoskop kompaktowy z wyposażeniem (2szt), diatermia z przystawką argonową ( 1szt), gastroskop z funkcją NBI (1szt), gastroskop zabiegowy (1szt), pompa wodna endoskopowa z osprzętem (1szt), zestaw do insulfacji CO2 do zabiegów endoskopowych z osprzętem (1kpl), mikrotom rotacyjny półautomatyczny (2szt), mikroskop optyczny z kamerą (1szt), mikroskop optyczny (1szt).