Poprawa jakości i efektywności diagnostyki oraz leczenia onkologicznego poprzez utworzenie Zakładu Radiologii Interwencyjnej w celu zastosowania metod i technik małoinwazyjnych

Logo projektu

Nr umowy o dofinansowanie

POIS.09.02.00-00-0169/19

Informacje ogólne

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ/INWESTYCJE PRODUKCYJNE

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

DZIAŁANIE: 9.2.Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

W wyniku realizacji projektu zostanie zakupiony zestaw obejmujący angiograf wraz z dodatkowym wyposażeniem (kolumna anestezjologiczna, aparat do znieczuleń, strzykawka automatyczna, aparat USG, lampa bezcieniowa) stanowiący niezbędny element w celu diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych dotykających mieszkańców polski, a między innymi mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego przez Zakład Radiologii Interwencyjnej.

Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie specjalizuje się w kompleksowym leczeniu nowotworów chemioterapią, radioterapią oraz chirurgią onkologiczną. Utworzenie Zakładu Radiologii Interwencyjnej, w którym będą wykonywane zabiegi przy użyciu angiografu wzbogaci naszą ofertę o dodatkową metodę leczenia nowotworów – radiologię interwencyjną. Pozwoli to naszym chirurgom-onkologom realizować zabiegi mniej inwazyjne, co będzie miało istotny wpływ na skrócenie procesu terapeutycznego oraz okresu rekonwalescencji, a przez to szybszego powrotu pacjentów do zdrowia. Dzięki tej specjalistycznej aparaturze możliwa będzie również chemioembolizacja, czyli zablokowanie naczyń odżywczych guza nowotworowego z równoczesnym podaniem chemii do guza, co pozwala na precyzyjne leczenie zmian nowotworowych przy redukcji dawki leku.

Wartość projektu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 100 000,00 PLN

DOFINANSOWANIE Z MINISTERSTWA ZDROWIA: 3 000 000,00 PLN

DOFINANSOWANIE Z MSWIA: 1 100 000,00 PLN

Cele realizacji projektu

 • poprawa dostępności usług medycznych
 • wzrost efektywności usług medycznych
 • wzrost poziomu bezpieczeństwa i komfortu pacjentów w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych
 • zapewnienie kompleksowości usług medycznych
 • skrócenie czasu hospitalizacji
 • skrócenie czasu rekonwalescencji
 • zwiększenie bezpieczeństwa i poprawy, jakości warunków pracy personelu

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu planowane jest osiągnięcie następujących oczekiwanych efektów:

 • wzrost efektywności diagnostyki i leczenia
 • wzrost dostępności do świadczeń medycznych z zakresu onkologii
 • skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie
 • możliwość wykonania badań i zabiegów na urządzeniach o najwyższym standardzie, w jednej placówce
 • wzrost poziomu bezpieczeństwa i komfortu pacjentów w trakcie udzielania świadczeń
 • zwiększenie lokalnej atrakcyjności osiedleńczej
 • systematyczne kreowanie atrakcyjnego wizerunku regionu.

Kalendarium

DataOpisZdjęcie
27/09/2019Podpisanie umowy pomiędzy Skarbem Państwa- Ministerstwem Zdrowia a SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie na dofinansowanie inwestycji.  
25/05/2020Podpisanie aneksu do umowy na dofinansowanie inwestycji.  
22/10/2019Popisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa pomieszczeń budynku G w celu utworzenia Zakładu Radiologii Interwencyjnej i Pracowni Endoskopii"  
05/05/2020Podpisanie umowy na przebudowę pomieszczeń 
29/05/2020Podpisanie umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi objętymi zadaniem "Przebudowa pomieszczeń budynku G w celu utworzenia Zakładu Radiologii Interwencyjnej i Pracowni Endoskopii" 
30/09/2020podpisanie umowy z firmą Siemens Healthcare Sp. z o.o. na dostawę urządzeń medycznych tj.: angiograf cyfrowy, automatyczny wstrzykiwacz kontrastu, kolumna anestezjologiczna, lampa operacyjna. 
30/09/2020podpisanie umowy z firmą Philips Polska Sp. z o.o. na dostawę ultrasonografu 
08/10/2020podpisanie umowy z firmą Draeger Polska Sp. z o.o. na dostawę aparatu do znieczuleń z monitorem parametrów pacjenta