Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane w 2020r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych

Rodzaj dotacji

Dotacja celowa

Nazwa zadania

ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Wartość finansowania/dofinansowania

3 068 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania

3 099 350,23 PLN

Opis zadania

Zakup Tomografu komputerowego CT wraz z wyposażeniem przeznaczony jest do celów planowania radioterapii realizowanej w Zakładzie Radioterapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.
Zakupiony w ramach inwestycji sprzęt medyczny poprawi jakość i wpłynie na kompleksową i interdyscyplinarną opiekę pacjentów onkologicznych. Tomograf komputerowy jest niezbędny do wykonywania specjalistycznych badań diagnostycznych przeznaczonych dla pacjentów onkologicznych.