„Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług medycznych w SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie”

Informacje ogólne

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 Oś priorytetowa: 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie: 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych Pod działanie: 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli 31 grudnia 2012 roku podpisana została umowa pomiędzy Województwem Warmińsko Mazurskim a SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie na dofinansowanie projektu informatyzacyjnego, którego celem jest usprawnienie rejestracji pacjentów oraz zarządzanie poszczególnymi komórkami szpitala.