Przejdź do treści strony
Zakład Patomorfologii SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie

Otwarcie Zakładu Patomorfologii w nowej lokalizacji

Zakład Patomorfologii Szpitala Klinicznego MSWiA w Olsztynie po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych prac budowlanych i instalacyjnych oraz po okresie adaptacyjno-dostosowawczym został otworzony w nowej lokalizacji: Budynek G, I piętro.
Koszt prac budowlanych i wyposażenia zakładu w specjalistyczny sprzęt medyczny wyniósł łącznie prawie 6,5 mln zł.
Nowe pomieszczenia Zakładu Patologii zostały wyposażone w najnowszą aparaturę specjalistyczną, m.in. w: cytowirówkę, procesor tkankowy, mikroskop wielostanowiskowy, mikrotom rotacyjny czy stół do przygotowywania materiału histologicznego.
Wszystko to, niewątpliwie, wpłynie na szybką i właściwą diagnozę, co pozwoli także wybrać sposób leczenia i ocenić trafność zastosowanej terapii. Badanie histopatologiczne to podstawowe narzędzie lekarza, nie tylko w rozpoznawaniu groźnych chorób, ale także w decydowaniu o zastosowaniu najskuteczniejszej metody leczenia pacjenta. Ten rodzaj badania umożliwia dziś najdokładniejsze rozpoznanie zmian nowotworowych (pozwala odróżnić zmianę złośliwą od niezłośliwej), zmian zwyrodnieniowych i zapalnych.

Zakładem Patomorfologii w Szpitalu Klinicznym MSWiA w Olsztynie od 10 lat kieruje dr n. med. Zygmunt Kozielec zarządzający 21 osobowym doświadczonym zespołem, w tym 4 lekarzami specjalistami w zakresie patomorfologii: dr n. med. Hanna Majewska, dr n. med. Szczepan Cierniak, dr n. med. Małgorzata Barwijuk-Machała, lek. Karol Gugała, a koordynatorem Zakładu jest mgr Beata Nowosielska.

Histopatologia jest działem patomorfologii zajmującym się badaniem i rozpoznawaniem zjawisk mikroskopowych, zachodzących w komórkach oraz tkankach organizmu w przebiegu różnych schorzeń. Wraz z postępem technologicznym możliwości praktycznego wykorzystania histopatologii w diagnostyce wciąż rosną. Dzięki histopatologii możliwe jest wczesne rozpoznawanie chorób nowotworowych, wszelkich zmian zwyrodnieniowych i zapalnych, a także skuteczność terapii w wielu dziedzinach medycyny. Badania materiału tkankowego (pobranych wycinków, usuniętych narządów lub ich fragmentów) pozwalają histopatologowi rozpoznawać i oceniać stopień zaawansowania chorób nowotworowych, monitorować postęp terapii, pomóc w ustalaniu przez klinicystów terapii personalizowanej, co zwiększa skuteczność właściwie dobranych leków. Histopatolog, na podstawie analizy mikroskopowej fragmentów tkanek może wykryć wiele zmian patologicznych zachodzących w organizmie.

Badania diagnostyczne Zakładu Patomorfologii obejmują:

  • wszelkie tkanki usunięte w drodze zabiegów medycznych,
  • płyny pochodzące z jam ciała,
  • aspiraty uzyskane drogą nakłuć grubo i cienkoigłowych,
  • badania cytologiczne materiałów złuszczeniowych, w tym cytologia ginekologiczna,
  • techniki specjalne (barwienia histochemiczne),
  • techniki z zakresu biologii molekularnej – badania, immunohistochemiczne z nieograniczonym panelem przeciwciał.

Celem, do którego dążymy w Naszym Szpitalu, jest przede wszystkim jakość, gdyż trafna diagnoza jest podstawą dalszego sukcesu terapeutycznego. W zależności od potrzeb, nasi specjaliści chętnie służą konsultacjami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter