Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane przez Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851- Ochrona zdrowia, rozdziału 85149- Programy polityki zdrowotnej.

Rodzaj dotacji

Dofinansowanie z budżetu państwa

Nazwa zadania

ZAKUP SPRZĘTU DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ

Wartość finansowania/dofinansowania

843 210,00 PLN

Całkowita wartość zadania

873 629,01 PLN

Opis zadania

Zadanie polega na zapewnieniu lepszego doposażenia Oddziałów/Ośrodków/Zakładów Rehabilitacji w specjalistyczny sprzęt wspomagający rehabilitację leczniczą pacjentów onkologicznych w trakcie i po leczeniu nowotworów.

Cel zadania:

  • Doposażenie jednostek prowadzących rehabilitację leczniczą osób dorosłych w specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji onkologicznej.

W ramach zadania zakupiony został sprzęt do rehabilitacji onkologicznej:

  • Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych
  • Urządzenie do zautomatyzowanej rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej
  • Urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki
  • Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn
  • Bieżnia do nauki chodu