Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

CERTYFIKATY


Certyfikat wydany w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A., potwierdzający zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.
Certyfikat Akredytacyjny – przyznany przez Ministra Zdrowia w oparciu o dokonaną przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości ocenę.