Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanej

Rodzaj dotacji

Dotacja celowa

Nazwa zadania

UTWORZENIE IZOLATORIÓW I SAL INTENSYWNEGO NADZORU W KLINICE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I KLINICE ONKOLOGII I IMMUNOONKOLOGII

Wartość finansowania/dofinansowania

1 596 263,66 PLN

Całkowita wartość zadania

1 667 479,25 PLN

Opis zadania

Inwestycja objęła przebudowę części istniejących oddziałów: Kliniki Chirurgii Onkologicznej oraz Kliniki Onkologii i Immunoonkologii. W wyniku przebudowy powstały na poszczególnych oddziałach nowoczesne sale intensywnego nadzoru umożliwiające leczenie pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Utworzone izolatoria zapewnią możliwość izolowania pacjentów w stanie zakażenia oraz w okresie pandemii, zapewniając maksimum bezpieczeństwa pozostałym pacjentom oddziału oraz personelowi.