Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanej

Rodzaj dotacji

Dotacja celowa

Nazwa zadania

UTWORZENIE PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ

Wartość finansowania/dofinansowania

2 555 989,83 PLN

Całkowita wartość zadania

2 649 932,15 PLN

Opis zadania

Celem inwestycji było utworzenie Pracowni Endoskopowej w nowej lokalizacji w budynku „G” SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.
Inwestycja umożliwiła:

  • rozdzielenie pomieszczeń do diagnostyki górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
  • stworzenie stanowiska myjni endoskopów,
  • wydzielenie pokoju wypoczynkowego dla pacjentów po wykonanych badaniach.