Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane w 2022r. przez Ministra Zdrowia w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rodzaj dotacji

Dofinansowanie z budżetu państwa

Nazwa zadania

ZAKUP REZONANSU MAGNETYCZNEGO ZE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH W 2022 R. Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Wartość finansowania/dofinansowania

5 000 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania

5 024 818,81 PLN

Opis zadania

Zadanie dotyczy zakupu rezonansu magnetycznego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. Rezonans magnetyczny jest niezbędnym sprzętem diagnostycznym w leczeniu chorych onkologicznie. Wykorzystywany jest do diagnozowania pacjentów hospitalizowanych oraz pacjentów kwalifikowanych w ramach AOS do szybkiej ścieżki onkologicznej. Zakup nowoczesnej aparatury umożliwi rozszerzenie zakresu świadczonych usług o badania MR całego ciała i biopsje fuzyjne z zastosowaniem obrazów badań MR. W związku z procesem standaryzacji diagnostyki obrazowej w onkologii, badania MR wysokiej jakości są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania projektów Breast Cancer Unit oraz Colorectal Cancer Unit.