Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane przez Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851- Ochrona zdrowia, rozdziału 85149- Programy polityki zdrowotnej.

Rodzaj dotacji

Dofinansowanie z budżetu państwa

Nazwa zadania

DOPOSAŻENIE ZAKŁADÓW RADIOTERAPII – WYMIANA AKCELERATORÓW W 2023r.

Wartość finansowania/dofinansowania

10 000 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania

11 300 175,00 PLN

Opis zadania

Zadanie polega na zapewnieniu właściwego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę wyeksploatowanego akceleratora.
Cel zadania:

  • Zakup wysokospecjalistycznego akceleratora na potrzeby Zakładu Radioterapii