Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w 2023r.

Rodzaj dotacji

Dotacja celowa

Nazwa zadania

UTWORZENIE ZAKŁADU PATOLOGII (2023r.)

Wartość finansowania/dofinansowania

3 648 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania

4 566 974,50 PLN

Opis zadania

Zakres inwestycji, prowadzony w 2023r. objął: realizację robót budowlanych polegających na wewnętrznej przebudowie bryły „G” na potrzeby utworzenia Zakładu Patologii w nowej lokalizacji wraz z niezbędnymi robotami instalacyjnymi, prowadzenie nadzoru inwestorskiego oraz zakup pierwszego wyposażenia. Umiejscowienie Zakładu w nowej lokalizacji pozwoliło na zaprojektowanie pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedurami oraz standardami akredytacyjnymi dla badań patomorfologicznych. Dzięki inwestycji możliwe było utworzenie prawidłowego ciągu technologicznego obróbki materiału, dostosowanego do zwiększonej oferty badań w związku z realizacją przez Szpital świadczeń zdrowotnych w ramach Szybkiej Ścieżki Onkologicznej (SSO).