Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane w 2022r. przez Ministra Zdrowia w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rodzaj dotacji

Dofinansowanie z budżetu państwa

Nazwa zadania

WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW W SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU W CELU ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19 – W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wartość finansowania/dofinansowania

90 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania

119 310,00 PLN

Opis zadania

Zadanie polega na wykonaniu instalacji kontroli dostępu w 12 oddziałach szpitalnych w celu ograniczenia dostępu osobom nieupoważnionym w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego pacjentom onkologicznym (minimalizacja ryzyka transmisji korona wirusa wśród personelu i pacjentów).

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie instalacji kontroli dostępu do oddziałów z uwzględnieniem: instalacji wideo-domofonowej łączącej wejście do oddziałów z dyżurka pielęgniarską, w tym wyposażenie personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki, personel pomocniczy) w karty dostępu.