Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Informacja o dofinansowaniu

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Logo projektu

Nr umowy o dofinansowanie

RPWM.04.03.01-28-0032/20-00 z dnia 29.01.2021r.

Informacje ogólne

Oś priorytetowa 4- „Efektywność energetyczna”
Działania 4.3- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”
Poddziałania 4.3.1- „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”

Wartość projektu

Wartość projektu: 5 033 568,82 PLN
Wartość dofinansowania: 2 476 738,26 PLN
Środki własne: 21 070,00zł PLN
Inne źródła finansowania: 2 535 760,56 PLN

Okres realizacji projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-05-15
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2022-03-01
Data finansowego zakończenia realizacji projektu : 2022-12-31

Opis projektu

Inwestycja będzie polegała na remoncie budynków A, C, H w zakresie termomodernizacji stropodachów nad poddaszem użytkowym i wymiany okien na kondygnacji poddaszy wraz z budową instalacji fotowoltaicznej 39,9kWp/ 890kWh na dachach budynków A i C z wymianą oświetlenia oraz głęboką termomodernizacją budynku H z budową nowych instalacji: grzewczych, klimatyzacyjno-wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, ciepłej wody, wymiany oświetlenia. W budynku H planowanym efektem rzeczowym będzie również jego rozbudowa na cele medyczne szpitala polegające na dobudowie od strony zachodniej istniejącego budynku dodatkowej powierzchni z przeznaczeniem m.in. na klatkę schodową, windę dla osób niepełnosprawnych.

Cele realizacji projektu

Głównym celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków nr A, C i H oraz rozbudowa budynku H Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie oraz utworzenie Zakładu Opieki Leczniczej.

Cele szczegółowe:

  • głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków nr A, C i H Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
  • ograniczenie zużycia energii pierwotnej w budynkach nr A, C i H Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
  • przebudowa, rozbudowa oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w istniejącym budynku „H” na potrzeby działalności medycznej.

Kalendarium

DataOpisZdjęcie
29/01/2021Podpisanie umowy pomiędzy Województwem Warmińsko Mazurskim a SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie na dofinansowanie termomodernizacji obiektów.