ARCHIWALNE

ARCHIWALNE OFERTY PRACY (Stan na 31.12.2015 r.)


OFERTA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
– Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Dopuszcza się oferty osób posiadających w/w specjalizację, jak również oferty osób będących w trakcie specjalizacji.

Wymagane dokumenty (kliknij, aby pobrać dokument)
Wzór umowy (kliknij, aby pobrać dokument)
Formularz cenowy (kliknij, aby pobrać dokument)
Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia:
30.12.2015 r.
w zaklejonej kopercie
w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)
Otwarcie ofert nastąpi 31.12.2015 r. o godzinie 13.00

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Data wstawienia oferty: 28.12.2015 r


Dyrektor SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 37
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na:
– udzielanie świadczeń w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
przez lekarza specjalistę medycyny ratunkowej
lub lekarza systemu ratownictwa medycznego
Istnieje możliwość zatrudnienia wyłącznie w formie dyżurowej.

Wymagane dokumenty (kliknij, aby pobrać dokument)
Wzór umowy (kliknij, aby pobrać dokument)
Formularz cenowy (kliknij, aby pobrać dokument)

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia
30.12.2015 r.
w zaklejonej kopercie
w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)
Otwarcie ofert nastąpi 31.12.2015 r. o godzinie 12.00

Szczegółowych informacji udziela lek. med. Jacek Tyllo
pod numerem telefonu 89 539 82 00, 605 058 324.
SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Data wstawienia oferty: 28.12.2015 r


Dyrektor SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
ogłasza nabór na stanowisko:
Młodszy Asystent Farmacji

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku (kliknij, aby pobrać dokument)
Wymagane dokumenty (kliknij, aby pobrać dokument)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(kliknij, aby pobrać dokument)

Dokumenty należy składać
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Młodszy Asystent Farmacji”
w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Szpitala
w terminie do dnia 28.12.2015

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Data wstawienia oferty: 22.12.2015 r


Dyrektor SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
ogłasza nabór na stanowisko:

Pielęgniarka

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku (kliknij, aby pobrać dokument)
Wymagane dokumenty (kliknij, aby pobrać dokument)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(kliknij, aby pobrać dokument)

Dokumenty należy składać
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pielęgniarki”
w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Szpitala
w terminie do dnia 08.01.2016 r

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Data wstawienia oferty: 22.12.2015 r


Dyrektor SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
ogłasza nabór na stanowisko:
Technik Sterylizacji Medycznej

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku (kliknij, aby pobrać dokument)
Wymagane dokumenty (kliknij, aby pobrać dokument)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(kliknij, aby pobrać dokument)

Dokumenty należy składać
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Technik Sterylizacji Medycznej”
w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Szpitala
w terminie do dnia 31.12.2015 r.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Data wstawienia oferty: 15.12.2015 r


Dyrektor SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
ogłasza nabór na stanowisko:
Asystent Farmacji

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku (kliknij, aby pobrać dokument)
Wymagane dokumenty (kliknij, aby pobrać dokument)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(kliknij, aby pobrać dokument)

Dokumenty należy składać
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystent Farmacji”
w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Szpitala
w terminie do dnia 18.12.2015r

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Data wstawienia oferty: 15.12.2015 r


Dyrektor SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
ogłasza nabór na stanowisko:

Pielęgniarka

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku (kliknij, aby pobrać dokument)
Wymagane dokumenty (kliknij, aby pobrać dokument)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(kliknij, aby pobrać dokument)

Dokumenty należy składać
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pielęgniarki”
w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Szpitala
w terminie do dnia 18.12.2015 r

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Data wstawienia oferty: 15.12.2015 r


Dyrektor SP ZOZ MSW z W-M CO w Olsztynie
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.
sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
(Dz. U. z 2011 r. nr 151, poz. 896)
ogłasza konkurs ofert na:
stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem Klinicznym Chemioterapii
z Ośrodkiem Chemioterapii Jednodniowej z jednoczesnym pełnieniem świadczeń usług medycznych w ww. oddziale

Wymagania formalne (kliknij, aby pobrać dokument)
Wzór umowy – kontrakt menedżerski(kliknij, aby pobrać dokument)
Wzór umowy na udzielanie świadczeń medycznych(kliknij, aby pobrać dokument)

Formularz cenowy do kontraktu menedżerskiego (kliknij, aby pobrać dokument)
Formularz cenowy do kontraktu świadczeń medycznych(kliknij, aby pobrać dokument)

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia
21.12.2015 r.
w zaklejonej kopercie
w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-M CO w Olsztynie,
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)

Otwarcie ofert nastąpi 22.12.2015 r. o godzinie 12:00

Data wstawienia oferty: 14.12.2015 r

SP ZOZ MSW z W-M CO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny


Dyrektor SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
ogłasza nabór na stanowisko:
Młodszy Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku (kliknij, aby pobrać dokument)
Wymagane dokumenty (kliknij, aby pobrać dokument)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(kliknij, aby pobrać dokument)

Dokumenty należy składać
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Młodszy Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej”
w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Szpitala
w terminie do dnia 22.12.2015r

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Data wstawienia oferty: 14.12.2015 r


Dyrektor SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
ogłasza nabór na stanowisko:
p.o. Kierownika Medycznego Laboratorium Diagnostycznego (MLD)

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku (kliknij, aby pobrać dokument)
Wymagane dokumenty (kliknij, aby pobrać dokument)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(kliknij, aby pobrać dokument)

Dokumenty należy składać
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko p.o. Kierownika MLD”
w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Szpitala
w terminie do dnia 15.12.2015 r.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Data wstawienia oferty: 07.12.2015 r


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

– udzielanie świadczeń w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
przez lekarza specjalistę medycyny ratunkowej
lub lekarza systemu ratownictwa medycznego

Istnieje możliwość zatrudnienia wyłącznie w formie dyżurowej.
Wymagania formalne (kliknij, aby pobrać dokument)
Wzór umowy (kliknij, aby pobrać dokument)
Formularz cenowy (kliknij, aby pobrać dokument)

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia
18.12.2015 r.
w zaklejonej kopercie
w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)

Otwarcie ofert nastąpi 21.12.2015 r. o godzinie 12.00

Szczegółowych informacji udziela lek. med. Jacek Tyllo
pod numerem telefonu 89 539 82 00, 605 058 324.

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Data wstawienia oferty: 04.12.2015 r


Dyrektor SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
ogłasza nabór na stanowisko:
Psychoterapeuta

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku (kliknij, aby pobrać dokument)
Wymagane dokumenty (kliknij, aby pobrać dokument)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(kliknij, aby pobrać dokument)

Dokumenty należy składać
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Psychoterapeuta”
w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Szpitala
w terminie do dnia 07.12.2015 r.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Data wstawienia oferty: 04.12.2015 r


Dyrektor SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
ogłasza nabór na stanowisko:
Starszy Asystent Farmacji Szpitalnej

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku (kliknij, aby pobrać dokument)
Wymagane dokumenty (kliknij, aby pobrać dokument)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(kliknij, aby pobrać dokument)

Dokumenty należy składać
w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„Nabór na stanowisko Starszy Asystent Farmacji Szpitalnej”
w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Szpitala
w terminie do dnia 08.12.2015 r.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Data wstawienia oferty: 04.12.2015 r


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

– USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia

30.11. 2015 r.

w zaklejonej kopercie w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Szpitala na protokole uzgodnień do pobrania (kliknij, aby pobrać dokument).

Projekt kontraktu do pobrania (kliknij, aby pobrać dokument).

Wymagane dokumenty (kliknij, aby pobrać dokument).

Otwarcie ofert nastąpi 01.12.2015 r. o godzinie 12.00.

Szczegółowych informacji formalnych udziela Dział Organizacji i Kadr – tel. 089 539-82-14

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny

Data wstawienia oferty: 27.11.2015 r


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

– dyżurów medycznych w Oddziale Hematologii

Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia

04.12.2015 r.

w zaklejonej kopercie w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Szpitala na protokole uzgodnień do pobrania (kliknij, aby pobrać dokument).

Projekt kontraktu do pobrania (kliknij, aby pobrać dokument).

Wymagane dokumenty (kliknij, aby pobrać dokument).

Otwarcie ofert nastąpi 07.12.2015 r. o godzinie 12.00.

Szczegółowych informacji formalnych udziela Dział Organizacji i Kadr – tel. 089 539-82-14

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny

Data wstawienia oferty: 25.11.2015 r


Dyrektor SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
ogłasza nabór na stanowisko:

Technik Sterylizacji Medycznej

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku (kliknij, aby pobrać dokument)
Wymagane dokumenty (kliknij, aby pobrać dokument)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(kliknij, aby pobrać dokument)

Dokumenty należy składać
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Technika Sterylizacji Medycznej”
w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Szpitala
w terminie do dnia 30.11.2015 r

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Data wstawienia oferty: 24.11.2015 r


Dyrektor SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
ogłasza nabór na stanowisko:

Pielęgniarka

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku (kliknij, aby pobrać dokument)
Wymagane dokumenty (kliknij, aby pobrać dokument)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(kliknij, aby pobrać dokument)

Dokumenty należy składać
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pielęgniarki”
w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Szpitala
w terminie do dnia 11.12.2015 r

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Data wstawienia oferty: 24.11.2015 r


Dyrektor SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
ogłasza nabór na stanowisko:

Sekretarka Medyczna

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku (kliknij, aby pobrać dokument)
Wymagane dokumenty (kliknij, aby pobrać dokument)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(kliknij, aby pobrać dokument)

Dokumenty należy składać
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Sekretarki Medycznej”
w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Szpitala
w terminie do dnia 30.11.2015 r

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Data wstawienia oferty: 24.11.2015 r


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert 
na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu: 

– NEUROLOGII

– USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia

26.11.2015 r.

w zaklejonej kopercie w Kancelarii  SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Szpitala na protokole uzgodnień do pobrania (kliknij, aby pobrać dokument).

Projekt kontraktu do pobrania (kliknij, aby pobrać dokument).

Wymagane dokumenty (kliknij, aby pobrać dokument).

Otwarcie ofert nastąpi 27.11.2015 r. o godzinie 12.00.

Szczegółowych informacji formalnych udziela Dział Organizacji i Kadr – tel. 089 539-82-14

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Data wstawienia oferty: 20.11.2015 r


Dyrektor SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
ogłasza nabór na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

1. Dokumenty może złożyć osoba, która spełnia co najmniej następujące wymagania:

a) wykształcenie wyższe (preferowane techniczne),
b) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania podmiotów leczniczych, w tym:
– prawa pracy,
– prawa budowlanego,
– ochrony środowiska,
– ustawy prawo zamówień publicznych,
– ustawy o działalności leczniczej,
c) posiada co najmniej 8-letni staż pracy,
d) posiada doświadczenie w planowaniu i organizacji pracy.
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w koordynowaniu i organizowaniu prac projektowych
i wykonawczych w zakresie budowlanym.

2. Kandydat zgłaszający się powinien złożyć następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych,
2) życiorys (CV) z opisanym przez kandydata przebiegiem pracy zawodowej,
3) dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy/zaświadczenie, jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu),
4) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) zaświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenia:
– o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101,poz. 926 z późn. zm.) w celu rekrutacji na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Dokumenty należy składać
w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
w zamkniętych kopertach opisanych:
„Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych”
w terminie do dnia 04.12.2015 r.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Data wstawienia oferty: 19.11.2015 r.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert 
na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu: 

– wykonywania badań genetycznych MRI piersi z kontrastem
przez lekarza radiologa

Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia

20.11.2015 r.

w zaklejonej kopercie w Kancelarii  SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Szpitala na protokole uzgodnień do pobrania (kliknij, aby pobrać dokument).

Projekt kontraktu do pobrania (kliknij, aby pobrać dokument).

Wymagane dokumenty (kliknij, aby pobrać dokument).

Otwarcie ofert nastąpi 24.11.2015 r. o godzinie 12.00.

Szczegółowych informacji formalnych udziela Dział Organizacji i Kadr – tel. 089 539-82-14

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Data wstawienia oferty: 17.11.2015 r


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert 
na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu: 

– RADIOLOGII

Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia

16.11. 2015 r.

w zaklejonej kopercie w Kancelarii  SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Szpitala na protokole uzgodnień do pobrania (kliknij, aby pobrać dokument).

Projekt kontraktu do pobrania (kliknij, aby pobrać dokument).

Wymagane dokumenty (kliknij, aby pobrać dokument).

Otwarcie ofert nastąpi 17.11.2015 r. o godzinie 12.00.

Szczegółowych informacji formalnych udziela Dział Organizacji i Kadr – tel. 089 539-82-14

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Data wstawienia oferty: 13.11.2015 r


 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert 
na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu: 

diagnosty laboratoryjnego

Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia
9 listopada 2015 r.

w zaklejonej kopercie w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Szpitala na protokole uzgodnień do pobrania
(kliknij aby pobrać dokument).

Projekt kontraktu (kliknij aby pobrać dokument).

Otwarcie ofert nastąpi 10 listopada 2015 r. o godzinie 12:00

Szczegółowych informacji formalnych udziela Dział Organizacji i Kadr – tel. 089 539-82-14

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Data wstawienia oferty: 30.10.2015 r


 

Dyrektor SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
ogłasza nabór na stanowisko

REFERENTA
w Dziale Organizacji i Kadr

Rodzaj zatrudnienia: umowa na zastępstwo
Czas pracy: pełny etat

 

1. Dokumenty może złożyć osoba, która spełnia co najmniej następujące wymagania:
a) minimum 3 lata praktyki w zawodzie,
b) znajomość prawa pracy,
c) preferowane wykształcenie wyższe (zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, prawo, inne wyższe kierunkowe)
d) umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku,
e) dyspozycyjność i zaangażowanie,
f) dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży medycznej.

2. Kandydat zgłaszający się powinien złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko Referenta w Dziale Organizacji i Kadr,
2) życiorys (CV) z opisanym przez kandydata przebiegiem pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie, jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu),
4) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5) oświadczenia:
– o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101,poz. 926 z późn. zm.)
w celu rekrutacji na stanowisko Referenta w Dziale Organizacji i Kadr.


Dokumenty należy składać
w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
w zamkniętych kopertach opisanych:
„Nabór na stanowisko Referenta w Dziale Organizacji i Kadr”
w terminie do dnia 30.10.2015 r.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Data wstawienia oferty: 15.10.2015 r


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert 
na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu: 

radiologii i diagnostyki obrazowej
patomorfologii
wstępnej oceny makroskopowej z wykrawaniem materiału do dalszej diagnostyki histopatologicznej, wykonywania sekcji zwłok, diagnostyki mikroskopowej
psychiatrii
fizyki medycznej

Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia
16  października 2015 r.

w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37 na wniosku do pobrania (kliknij aby pobrać dokument).

Otwarcie ofert nastąpi 19 października  2015 r. o godzinie 12.00

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Data wstawienia oferty: 12.10.2015 r


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert 
na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu: 

seksuologii

Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia
25 września 2015 r.

w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37 na wniosku do pobrania (kliknij aby pobrać dokument).

Otwarcie ofert nastąpi 28 września 2015 r. o godzinie 12:00

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Data wstawienia oferty: 22.09.2015 r


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert 
na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu: 

psychologii
psychiatrii
technika elektroradiologii
pielęgniarstwa
ginekologii
lekarza POZ
onkologii klinicznej
ratownictwa medycznego

Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia
9 września 2015 r.

w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37 na wniosku do pobrania (kliknij aby pobrać dokument).

Otwarcie ofert nastąpi 10 września 2015 r. o godzinie 11:00

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Data wstawienia oferty: 02.09.2015 r


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert 
na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu: 

neurologii

Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia
28 sierpnia 2015 r.

w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37 na wniosku do pobrania (kliknij aby pobrać dokument).

Otwarcie ofert nastąpi 31 sierpnia 2015 r. o godzinie 12:00

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Data wstawienia oferty: 25.08.2015 r


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert 
na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu: 

chirurgii onkologicznej,
neurologii

Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia
20 sierpnia 2015 r.

w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37 na wniosku do pobrania (kliknij aby pobrać dokument).

Otwarcie ofert nastąpi 21 sierpnia 2015 r. o godzinie 12:00.

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Data wstawienia oferty: 13.08.2015 r


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert 
na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu: 

okulistyki

Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia
29 lipca 2015 r.

w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37 na wniosku do pobrania (kliknij aby pobrać dokument).

Otwarcie ofert nastąpi 30 lipca 2015 r. o godzinie 12:00.

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Data wstawienia oferty: 24.07.2015 r


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert 
na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu: 

ratownictwa medycznego
technika analityki medycznej
diagnosty laboratoryjnego
onkologii klinicznej

Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia
24 lipca 2015 r.

w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37 na wniosku do pobrania (kliknij aby pobrać dokument).

Otwarcie ofert nastąpi 27 lipca 2015 r. o godzinie 12:00.

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Data wstawienia oferty: 17.07.2015 r


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
ogłasza nabór na stanowiska:

sekretarek medycznych
rejestratorek medycznych

Wymagania:

  • minimum wykształcenie średnie
  • biegła znajomość obsługi systemów i programów informatycznych.

Rekrutacja rozpocznie się od 06.07.2015r. (rozmowa kwalifikacyjna, CV i list motywacyjny).

Kontakt telefoniczny- sekretariat SP ZOZ MSW z W-M CO w Olsztynie 89 539 82 40/ 8015

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty z Zastępcą Dyrektora d/s Pielęgniarstwa.

Data wstawienia oferty: 06.07.2015 r

Rekrutacja zakończona.

Data wstawienia oferty: 10.07.2015 r


MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
ogłasza konkurs na stanowiska:
Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu
(SP ZOZ MSW w Opolu)
ul. Krakowska 44, 45-075 Opole

oraz
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
(SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie)
ul. Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

 

Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko Dyrektora SP ZOZ MSW w Opolu:
1) wykształcenie wyższe;
2) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
3) posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku objętym konkursem;
4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie:
1) prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
3) co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.
Oferty kandydatów na stanowiska objęte konkursem powinny zawierać:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy);
3) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
4) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
5) zaświadczenie o niekaralności (oryginał) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).
Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Wymagane dokumenty w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data stempla naniesiona na przesyłce), w zamkniętych kopertach, na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Departament Zdrowia
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa.

Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację: „Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu” albo „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie”.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotów leczniczych, o których mowa wyżej, udostępniane są do wglądu w ich siedzibach lub w Departamencie Zdrowia MSW (ul. Wołoska 137, IX piętro, pokój 37).
Termin składania ofert upłynie w dniu 13 lipca 2015 r.
Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

Data wstawienia oferty: 29.06.2015 r.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu:
pielęgniarstwa


Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia
26 czerwca 2015 r.

w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37 na wniosku do pobrania (kliknij aby pobrać dokument).

Otwarcie ofert nastąpi 29.06.2015 r. o godzinie 11:00.

 

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Data wstawienia oferty: 22.06.2015 r.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu:
okulistyki
torakochirurgii
dermatologii
diagnostyki laboratoryjnej
pielęgniarstwa
ratownictwa medycznego


Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia
18 czerwca 2015 r.

w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37 na wniosku do pobrania (kliknij aby pobrać dokument).

Otwarcie ofert nastąpi 19.06.2015 r. o godzinie 12:00.

 

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Data wstawienia oferty: 12.06.2015 r.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu:
okulistyki
torakochirurgii
dermatologii
diagnostyki laboratoryjnej


Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia
05 czerwca 2015 r.

w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37 na wniosku do pobrania (kliknij aby pobrać dokument).

Otwarcie ofert nastąpi 08.06.2015 r. o godzinie 12:00.

 

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Data wstawienia oferty: 29.05.2015 r.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu:

okulistyki

radiodiagnostyki

ginekologii

torakochirurgii

dermatologii

ratownictwa medycznego

Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia

27 maja 2015 r.

w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37 na wniosku do pobrania (kliknij aby pobrać dokument).

Otwarcie ofert nastąpi 28.05.2015 r. o godzinie 12:00.

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Data wstawienia oferty: 22.05.2015 r.


 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu: 

okulistyki

chorób wewnętrznych

 ginekologii

torakochirurgii

dermatologii

psychologii

 Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia
11 maja 2015 r.

w Kancelarii  SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37 na wniosku do pobrania (kliknij aby pobrać dokument).

Otwarcie ofert nastąpi 12.05.2015 r. o godzinie 12:00.

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny

Data wstawienia oferty: 05.05.2015 r.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu:

okulistyki

Oferty zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem należy składać w terminie do dnia
28 kwietnia 2015 r. w Kancelarii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37 na wniosku do pobrania (kliknij aby pobrać dokument).

Otwarcie ofert nastąpi 29.04.2015 r. o godzinie 11:00.

SP ZOZ MSW z W-MCO zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny

 

Data wstawienia oferty: 23.04.2015 r.


Dyrektor SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie ogłasza ogłasza konkurs ofert na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej

Bloku Operacyjnego

Oddziału Klinicznego Chemioterapii z Ośrodkiem Chemioterapii Jednodniowej

Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki Onkologicznej z Pododdziałem Kardiologicznym

Oddziału Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej

(otwórz plik)

Data publikacji oferty: 25.03.2015 r.


Dyrektor SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie ogłasza ogłasza konkurs ofert na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej

Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej,

Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

(otwórz plik)

Data publikacji oferty: 24.03.2015 r.