Przejdź do treści strony

Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty

Panowie, Tatusiowie w Dniu Ojca pamiętajmy:
„Mężczyźni po 50 roku życia narażeni są na problemy ze sterczem. Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty ma o tym przypominać i zachęcać mężczyzn z grupy ryzyka do kontrolnej wizyty u lekarza.”

Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty został ustanowiony w 2011 roku w Dzień Ojca przez Fundację „Wygrajmy Zdrowie” im.

Tylko 171 szpitali z akredytacją Centrum Monitorowania Jakości…

W czerwcu kolejne szpitale otrzymały certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia. Obecnie dobrowolną akredytację opartą o standardy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia posiada tylko 171 szpitali – w tej zaszczytnej liczbie znajduje się SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. To mniejszość spośród około tysiąca placówek szpitalnych w Polsce, co pokazuje, jak trudne jest zapewnienie pacjentom procedur gwarantujących możliwą najwyższą jakość opieki i leczenia.

Letnie Spotkania z Kardioonkologią…

Z udziałem kadry naukowo-medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie odbyło się kolejne z cyklu spotkań lekarzy specjalistów w zakresie onkologii „Letnie Spotkania z Kardioonkologią”.
Olsztyn i SP ZOZ MSWiA z W-MCO po raz kolejny prezentuje się jako ośrodek medyczny specjalizujący się w szeroko pojętej onkologii i dzielący się swoją szeroką wiedzą i bogatym doświadczeniem w tej dziedzinie.

Szpital Godny Polecenia!

Uzyskane w badaniu satysfakcji pacjentów „Pasat Open” wyniki wskazują na wysoki poziom satysfakcji pacjentów Szpitala MSWiA z W-MCO w Olsztynie we wszystkich obszarach. Badanie PASAT OPEN, opracowane i prowadzone przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, zaplanowane jest jako badanie ciągłe w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. Szpital włączył się do badania w dniu 12 października 2021 r.

Z potrzeby serca…

W imieniu dzieci i młodzieży z Domu dla Dzieci w Szymonowie k/Małdyt serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie za Wasze Wielkie Serca.

Zbiórka z okazji Dnia Dziecka przyniosła nadspodziewane i wymierne efekty w postaci, m.in. środków higieny: kosmetyków do cery trądzikowej, antyperspirantów,

W świecie ciszy…

Przedstawiciele Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych w ramach projektu „Dostępność szansą na minimalizację wykluczenia społecznego Głuchych” z programu Aktywni Obywatele przeprowadzili spotkanie/szkolenie dla personelu medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Szkolenia w Olsztynie.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podnoszenie świadomości osób słyszących nt. osób Głuchych i słabosłyszących zamieszkujących na terenie Olsztyna.

Kolejna publikacja Blanki Wolszczak-Biedrzyckiej i Anny Bieńkowskiej w międzynarodowej literaturze medycznej Molecular Diversity Preservation International MDPI

Poziomy przeciwciał anty-SARS-CoV-2S u pracowników służby zdrowia 10 miesięcy po podaniu dwóch dawek szczepionki BNT162b2 ze względu na charakterystykę demograficzną i wcześniejsze zakażenie COVID-19 to kolejne opracowanie badawczo-porównawcze Blanki Wolszczak-Biedrzyckiej i Anny Bieńkowskiej z SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie opublikowane w „VACCINES”.

Celem tego badania było określenie miana przeciwciał anty-SARS-CoV-2S u 100 pracowników służby zdrowia 10 miesięcy po podaniu dwóch dawek szczepionki BNT162b2 oraz zbadanie wpływu cech demograficznych,

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter