Przejdź do treści strony

2 mln zł na doposażenie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

W ramach programu Ministerstwa Zdrowia Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 Komisja Konkursowa wybrała realizatorów zadania pn. „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków – dla podmiotów udzielających świadczenia osobom dorosłym”. Wśród laureatów konkursu ministerialnego jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – kolejny wygrany konkurs

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie wygrał kolejny konkurs na doposażenie oddziałów i klinik Szpitala. Tym razem zostaliśmy wybrani do realizacji „Zakupu sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego” w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030.
Przedmiotem programu jest poprawa jakości diagnostyki onkologicznej w zakresie urologii onkologicznej w dziedzinie raka pęcherza moczowego,

Dzień Pracownika Służby BHP

19 września przypada Dzień Pracownika Służby BHP. Został on wprowadzony podczas Kongresu Służby BHP w październiku 2010 r. Ostatecznie o tej dacie obchodzonego święta zadecydowali delegaci na Nadzwyczajnym Zjeździe OSPS BHP w grudniu 2010 r.

Pracownicy Służby BHP odgrywają istotną rolę w zakładzie pracy. Ważne w tym zawodzie jest zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak również cechy osobowościowe.

„Sternik 2022” na pokładzie Szpitala MSWiA w Olsztynie

Po ubiegłorocznym wyróżnieniu dla SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie w kategorii Szpitale w tym roku Nagrodę Specjalną BGK i statuetkę „Sternik 2022” otrzymała Pani Krystyna Futyma – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.
„Oczywiście, nie byłoby tej nagrody i wyróżnienia, gdyby nie pełna poświęcenia praca całej kadry Naszego Szpitala realizowana zgodnie z ideą i misją „Szpital przyjazny Pacjentom”.

17 września Światowym Dniem Bezpieczeństwa Pacjenta

Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta jest podkreślenie światowej solidarności, dotyczącej poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO. Istotne jest również wzmocnienie świadomości i odpowiedzialności w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego i zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z jakością leczenia oraz poprawą bezpieczeństwa pacjentów podczas świadczenia opieki medycznej w szpitalach, przychodniach i innych placówkach związanych ze zdrowiem pacjentów.

Wrzesień miesiącem Świadomości Nowotworów Krwi

Według danych WHO na całym świecie rozpoznawanych jest ponad milion przypadków nowotworów krwi rocznie. Szacuje się, że co 35 sekund jedna osoba na świecie dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. Ostatnie lata przyniosły przełom w leczeniu chorób hematoonkologicznych, co zmieniło rokowania pacjentów i dało im nadzieję na lepsze jutro. Obchodzony we wrześniu Światowy Miesiąc Świadomości Nowotworów Krwi jest okazją do tego,

Audiotransfer, Wideowymiana i Teledokumentacja w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie w ramach rozszerzenia e-usług publicznych

W sierpniu, w ramach Projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w SP ZOZ MSWiA z W-MCO:

  • rozbudowano i zmodernizowano serwer teleinformatyczny
  • wdrożono oprogramowanie umożliwiające zaawansowane zarządzanie połączeniami audio, wideo oraz IP
  • zakupiono i uruchomiono terminale VoiP dla personelu medycznego.

Rocznica wybuchu II wojny światowej

W całym kraju trwają uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej – jak co roku ogólnopolskie obchody odbyły się pod Pomnikiem Obrońców Westerplatte, gdzie 1 września o godz. 4:45 nastąpił niemiecki atak. 83 lata temu wojska hitlerowskie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej Polskiej. Konflikt rozpoczął się od niesprowokowanego ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę bez wypowiedzenia wojny.

Sierpień miesiącem świadomości raka płuca

Mimo że sierpień (miesiąc świadomości raka płuca) właśnie się kończy, cały czas zapobiegajmy, obserwujmy i konsultujmy wszelkie objawy raka płuca!

Pamiętajmy: Rak płuca to najczęstszy nowotwór złośliwy u człowieka! Każdego roku diagnozuje się ponad 22 000 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe płuca. Według klasyfikacji WHO nabłonkowe nowotwory płuca dzieli się na dwie grupy: niedrobnokomórkowe i drobnokomórkowe.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter