Uwaga!!! Czasowa zmiana organizacji ruchu na drogach wewnętrznych Szpitala

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych w budynku A i zamknięciem przejazdu przy budynku, wprowadza się czasową zmianę organizacji ruchu na drogach wewnętrznych:

 1. drogi przy budynkach I oraz C będą dwukierunkowe – pierwszeństwo mają kierowcy wyjeżdżający;
 2. dojazd tą drogą wyłącznie do budynków B i C – powrót drogą przy budynku B („rondo”);
Ocena funkcjonowania szpitali…

Ocena funkcjonowania szpitali…

Spośród osób, które były pacjentami szpitali, prawie trzy czwarte dobrze ocenia ich funkcjonowanie. Pacjenci najlepiej oceniają fachowość i zaangażowanie lekarzy oraz personelu medycznego, natomiast najgorzej czas oczekiwania na planowaną operację czy zabieg.

Badania CBOS zostały przeprowadzone w styczniu, lutym i marcu 2024 roku i objęły prawie 3100 osób.
Niemal co piąta (17 proc.) była w ciągu ostatniego roku w szpitalu.

WOŚP na rzecz Szpitala Klinicznego MSWiA w Olsztynie

WOŚP na rzecz Szpitala Klinicznego MSWiA w Olsztynie

W ramach doposażania placówek medycznych z daru Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (zbiórka 2023) Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Szpitala Klinicznego MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w kwietniu 2024 roku pozyskało sprzęt – analizator dRast (f. Argenta) do oznaczania lekowrażliwości bezpośrednio z krwi pacjenta, w której wcześniej, za pomocą innego analizatora, zaobserwowano zakażenie drobnoustrojami patogennymi.

Informacja dotycząca wznowienia odwiedzin w szpitalu

Wznawiamy odwiedziny pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych

Z dniem 15 maja 2024 r. wznawiamy odwiedziny pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych Szpitala Klinicznego MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

Odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego:

 • Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła);
 • Osoba odwiedzająca powinna zdezynfekować ręce po wejściu do oddziału oraz przed i po kontakcie z pacjentem;
zdjęcie bu8dynku C - Termomodernizacja bud. A i C zakończona

Termomodernizacja bud. A i C zakończona

Szpital Kliniczny MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie ulega ciągłym modernizacjom…

Właśnie zakończyła się termomodernizacja budynków A i C, w ramach której wykonano roboty budowlane i instalacyjne:

 • przeprowadzono roboty rozbiórkowe pokrycia i obróbek blacharskich;
 • docieplono strop i połacie dachu, w tym:
  • wymieniono pokrycie dachu
  • wymieniono obróbki blacharskie
  • wymieniono stolarkę okienną
  • zamontowano okna połaciowe
  • zmodernizowano wentylację grawitacyjną
  • zamontowano instalację fotowoltaiczną
  • wymieniono oświetlenie na energooszczędne.

Z cyklu Życiorysy Polikliniki – dr Marek Szurmiński

„Jaki czarujący jest człowiek, kiedy jest człowiekiem” ta maksyma starożytnego greckiego poety Menandera przyświecała i przyświeca doktorowi Markowi Szurmińskiemu w jego bogatym życiu, zarówno zawodowym jak i prywatnym…
W tym roku, po 54 latach pracy zawodowej jako lekarz anestezjolog, przeszedł na emeryturę dr Marek Szurmiński, którego większości z nas nie trzeba przedstawiać, nie mniej jednak czynimy to z przyjemnością z uwagi na jego przemiłą osobowość a także wielki szacunek osób,

Powołanie do Rady Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA

dr hab. n. med. Radosław Grabysa – lekarz kierujący Oddziałem Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej Szpitala Klinicznego MSWiA w Olsztynie w zaszczytnym gronie Rady Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powołanie do Rady w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał Wiesław Szczepański – Sekretarz Stanu w MSWiA.

Gratulujemy Doktorowi kolejnego wyróżnienia,

Uroczystość z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej

Uroczystość z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej w Szpitalu Klinicznym MSWiA w Olsztynie

8 maja to Dzień Polskiej Położnej. Data ta została ustanowiona na cześć Stanisławy Leszczyńskiej – położnej, która bohatersko sprawowała opiekę nad ciężarnymi więźniarkami w obozie Auschwitz-Birkenau.
5 maja przypada natomiast Międzynarodowy Dzień Położnej. Pomysł obchodzenia tego święta zrodził się pod koniec lat 80. XX wieku, a dokładnie w 1991 roku podczas konferencji Międzynarodowej Konfederacji Położnych w Holandii.

Nowy Dyrektor SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

Nowy Dyrektor SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie

Z dniem 6 maja 2024 r. wyznaczono p.o. Dyrektora Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król wręczył powołanie na to stanowisko specjaliście onkologii klinicznej dr. hab. n. med., prof. CMKP Januszowi Kocikowi – Kierownikowi Oddziału Dziennego Terapii Onkologicznej SK MSWiA w Olsztynie.

Nowe władze polikliniki (tvp.pl)

Jest nowy dyrektor olsztyńskiej polikliniki : Radio Olsztyn

W poniedziałek (6 maja) nastąpiło oficjalne ogłoszenie nazwiska nowego dyrektora Szpitala Klinicznego…

personel myjący ręce

Światowy Dzień Higieny Rąk w Szpitalu Klinicznym MSWiA w Olsztynie

W ramach obchodów Światowego Dnia Higieny Rąk pracownicy i pacjenci SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie 6 maja br. punktualnie o godz. 11:00 wzięli udział w corocznej akcji z inicjatywy WHO w ramach kampanii „Razem Dla Wspólnego Bezpieczeństwa – Dezynfekujemy Ręce”.

Oto część z pytań, na które odpowiedź znaleźli uczestnicy dzisiejszej akcji:
1.

Plakat 5 maja - Światowy Dzień Higieny Rąk

5 maja – Światowy Dzień Higieny Rąk

W ramach obchodów Światowego Dnia Higieny Rąk pracownicy i pacjenci Szpitala Klinicznego MSWiA w Olsztynie 6 maja br. o godz. 11:00 wezmą udział w corocznej akcji z inicjatywy WHO w ramach kampanii „Razem Dla Wspólnego Bezpieczeństwa – Dezynfekujemy Ręce”.

W tym roku szczególne zaangażowanie w przygotowania obchodów tego dnia w szpitalu wzięły oddziały:

 • Oddział Ginekologii Onkologicznej i Uroginekologii –