Przejdź do treści strony

Tylko 171 szpitali z akredytacją Centrum Monitorowania Jakości…

W czerwcu kolejne szpitale otrzymały certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia. Obecnie dobrowolną akredytację opartą o standardy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia posiada tylko 171 szpitali – w tej zaszczytnej liczbie znajduje się SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. To mniejszość spośród około tysiąca placówek szpitalnych w Polsce, co pokazuje, jak trudne jest zapewnienie pacjentom procedur gwarantujących możliwą najwyższą jakość opieki i leczenia.

Poliklinika Olsztyńska z Certyfikatem Akredytacyjnym nr 2022/8

Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Zdrowia z dn. 7.02.2022 r.
w sprawie udzielania lub odmowy udzielania akredytacji podmiotom
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
oraz funkcjonowania szpitali, zgodnie z art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135) oraz na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 14/2022 z dnia 14.01.2022 r.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter