Przejdź do treści strony

Poliklinika Olsztyńska z Certyfikatem Akredytacyjnym nr 2022/8

Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Zdrowia z dn. 7.02.2022 r.
w sprawie udzielania lub odmowy udzielania akredytacji podmiotom
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
oraz funkcjonowania szpitali, zgodnie z art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135) oraz na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 14/2022 z dnia 14.01.2022 r. dotyczącej oceny punktowej spełnienia standardów akredytacyjnych określonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia
z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie funkcjonowania standardów akredytacyjnych
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 2, poz. 24)

Minister Zdrowia udzielił podmiotowi leczniczemu akredytacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII w OLSZTYNIE
w zakresie działalności prowadzonej w zakładzie leczniczym.

Certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia 2022

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter