Przejdź do treści strony

Tylko 171 szpitali z akredytacją Centrum Monitorowania Jakości…

W czerwcu kolejne szpitale otrzymały certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia. Obecnie dobrowolną akredytację opartą o standardy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia posiada tylko 171 szpitali – w tej zaszczytnej liczbie znajduje się SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. To mniejszość spośród około tysiąca placówek szpitalnych w Polsce, co pokazuje, jak trudne jest zapewnienie pacjentom procedur gwarantujących możliwą najwyższą jakość opieki i leczenia.

Certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia otrzymują szpitale, które spełniają ponad 220 dodatkowych standardów. Niektóre szpitale są w trakcie procedury odnawiania akredytacji, część stara się o nią. Wśród szpitali z akredytacją przeważają większe jednostki, ponad 50 proc. hospitalizacji przypada właśnie na nie.

Standardy określane przez CMJ w ramach akredytacji obejmują 15 działów funkcjonowania szpitala, m.in. opiekę nad pacjentem, prawa pacjenta, kontrolę zakażeń, zabiegi i znieczulenia, farmakoterapię, laboratorium, diagnostykę obrazową, odżywianie pacjentów, zarządzanie kadrami, zarządzanie informacją. We wszystkich zakresach zostają opisane procedury postępowania.

Centrum Monitorowania Jakości na swojej stronie rekomenduje pacjentom wybieranie szpitali akredytowanych z certyfikatem Ministerstwa Zdrowia. Pobyt w szpitalu wiąże się bowiem z ryzykiem wystąpienia zagrożeń. Mogą one dotyczyć, m.in. podania niewłaściwego leku lub podania leku niewłaściwą drogą, niedostatecznej higieny, zakażeń w szpitalu, powikłań chirurgicznych, dolegliwości bólowych…

  • Szpital akredytowany prowadzi postępowanie w oparciu o procedury, które mają poprawiać bezpieczeństwo.
  • W szpitalach akredytowanych przy postępowaniu z pacjentem zwraca się szczególną uwagę, m.in. na zapobieganie komplikacjom chirurgicznym, uśmierzanie bólu.
  • Akredytacja obejmuje tak pozornie odległe kwestie jak postępowanie z pacjentem, ale i np. właściwy serwis klimatyzacji, konserwację sprzętu.

Ministerstwo Zdrowia chce, aby jakość w szpitalach była mierzona powszechnie. Projekt ustawy o jakości definiuje pojęcie jakości w systemie opieki zdrowotnej, rozumianej nie tylko z punktu widzenia parametrów klinicznych, czyli skuteczności leczenia, ale też parametrów jakości badanych w oparciu o doświadczenie pacjenta. Ponadto „fundamentalnym założeniem reformy jest wprowadzenie tzw. systemu no-fault, który ma doprowadzić do mierzenia i rejestrowania zdarzeń niepożądanych, czyli zapewnienia w ten sposób bezpieczeństwa pacjenta”.

Certyfikat nr: 2022/8 nadany SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie ważny jest na kolejne 3 lata, czyli do 2025 roku.

Tylko 171 szpitali z akredytacją CMJ. To bardzo ważna informacja dla pacjentów. Co właściwie oznacza? (rynekzdrowia.pl)

Budynek Szpitala

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter