Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

ODDZIAŁ KLINICZNY HEMATOLOGII


Oddział Hematologii jest najmłodszym oddziałem utworzonym w SP ZOZ MSWiA z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Rozpoczął on działalność 1 października 2012 roku. Dysponuje 19 łóżkami stacjonarnymi oraz 8 łóżkami pobytu dziennego.

Celem działania oddziału jest nowoczesna diagnostyka i leczenie schorzeń hematologicznych, głównie onkohematologicznych. Oddział zajmuje się także nowoczesną diagnostyką ostrych białaczek, chłoniaków, opartą na badaniach immunologicznych, cytogenetycznych i molekularnych.

Prowadzimy intensywne leczenie hematologiczne jakie stosuje się współcześnie w ostrych białaczkach szpikowych czy chłoniakach. Diagnostyka i leczenie oparte na standardach światowych i europejskich to dewiza działania oddziału.
Do leczenia polycythemii stosujemy nowoczesną metodę erytrocytaferezy, przeprowadzaną za pomocą separatora komórkowego. Metoda jest w pełni bezpieczna dla pacjenta, skraca czas pobytu w szpitalu oraz znacznie poprawia stan zdrowia pacjenta.
Przygotowujemy pacjentów do procedury transplantacji komórek macierzystych szpiku oraz sprawujemy opiekę nad pacjentem po przeszczepie.
Obejmujemy pacjenta kompleksową opieką poprzez kontynuację wizyt w poradni hematologii.

Pracownicy oddziału hematologii biorą aktywny udział w pracach grup roboczych d.s chłoniaków, ostrych białaczek czy szpiczaka plazmocytowego ( PLRG, PALG, PGSz ). Dodatkowo uczestniczymy w badaniach klinicznych, w opracowaniu i aktualizacji standardów leczenia schorzeń hematologicznych.
Bierzemy udział w projektach skierowanych do pacjentów i ich rodzin, na rzecz poprawy jakości.
Uczestniczymy w projektach ogólnopolskich dotyczących leczenia pacjentów zakwalifikowanych do programów terapeutycznych oraz programów badawczych.

Telefony kontaktowe


Lekarz kierujący oddziałem
dr n. med. Janusz Hałka
Katarzyna Nojkampf

Pielęgniarka Oddziałowa                 mgr Katarzyna Nojkampf