Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

ODDZIAŁ KLINICZNY HEMATOLOGII


Oddział Hematologii jest najmłodszym oddziałem utworzonym w SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Rozpoczął on działalność 1 października 2012 roku. Dysponuje 21 łóżkami, w tym dwoma łóżkami pobytu dziennego.

Celem działania oddziału jest nowoczesna diagnostyka i leczenie schorzeń hematologicznych, głównie onkohematologicznych. Oddział zajmuje się także nowoczesną diagnostyką ostrych białaczek, chłoniaków, opartą na badaniach immunologicznych, cytogenetycznych i molekularnych.

Prowadzimy ponadto intensywne leczenie hematologiczne, jakie stosuje się współcześnie w ostrych białaczkach, szpiczakach czy chłoniakach. Diagnostyka i leczenie oparte na standardach światowych i europejskich to dewiza działania oddziału.

Pracownicy oddziału hematologii biorą aktywny udział w pracach grup roboczych d.s. chłoniaków, ostrych białaczek czy szpiczaka plazmocytowego (PLRG, PALG, PGSz). Dodatkowo uczestniczymy w badaniach kliniczych, w opracowaniu i aktualizacji standardów leczenia schorzeń hematologiczynch.

Telefony kontaktowe


Lekarz kierujący oddziałem
dr n. med. Janusz Hałka
Katarzyna Nojkampf

Pielęgniarka Oddziałowa                 mgr Katarzyna Nojkampf