Przejdź do treści strony

Sala intensywnego nadzoru w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej

Celem poprawy standardów opieki nad chorymi będącymi w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, również w trakcie leczenia przeciwnowotworowego (chemioterapia, radioterapia, chirurgia onkologiczna) zmodernizowano w ostatnim czasie pomieszczenia Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej.
W obszernej, klimatyzowanej sali intensywnego nadzoru, która stała się „sercem” Oddziału zainstalowano nowoczesny system monitorujący EKG oraz podstawowe parametry życiowe, który współpracuje z centralnym stanowiskiem monitorująco-archiwizującym.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter