Przejdź do treści strony

Sala intensywnego nadzoru w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej

Celem poprawy standardów opieki nad chorymi będącymi w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, również w trakcie leczenia przeciwnowotworowego (chemioterapia, radioterapia, chirurgia onkologiczna) zmodernizowano w ostatnim czasie pomieszczenia Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej.
W obszernej, klimatyzowanej sali intensywnego nadzoru, która stała się „sercem” Oddziału zainstalowano nowoczesny system monitorujący EKG oraz podstawowe parametry życiowe, który współpracuje z centralnym stanowiskiem monitorująco-archiwizującym. Stanowisko pielęgniarskie jest również wyposażone w komputer mający dostęp do szpitalnego systemu informatycznego.
Sala intensywnego nadzoru wyposażona jest w 5 nowoczesnych łóżek szpitalnych, które umożliwiają prowadzenie odpowiedniego leczenia, diagnostyki oraz monitorowania stosowanej terapii u pacjentów. Nowoczesne panele nadłóżkowe umożliwiają dostęp do gazów medycznych, zapewniają komfortowe oświetlenie, a także dostęp do internetu (co aktualnie jest bardzo ważne dla wielu chorych).
Sala intensywnego nadzoru wyposażona jest także w: defibrylatory/monitory z funkcją AED oraz stymulacji zewnętrznej, wielogłowicowy ultrasonograf do badań w tzw. systemie „point of care”, urządzenia do wysokoprzepływowej terapii tlenowej oraz cały szereg strzykawkowych pomp infuzyjnych, które umożliwiają precyzyjne dawkowanie leków.

Sfinansowano w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Najwyższa jakość i bezpieczeństwo świadczenia usług w celu zapobiegania kardiotoksyczności w leczeniu chemioterapią” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nr Umowy RPWM.09.01.01-28-0087/20-00

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter