Przejdź do treści strony

W świecie ciszy…

Przedstawiciele Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych w ramach projektu „Dostępność szansą na minimalizację wykluczenia społecznego Głuchych” z programu Aktywni Obywatele przeprowadzili spotkanie/szkolenie dla personelu medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Szkolenia w Olsztynie.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podnoszenie świadomości osób słyszących nt. osób Głuchych i słabosłyszących zamieszkujących na terenie Olsztyna.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter