Przejdź do treści strony

W świecie ciszy…

Przedstawiciele Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych w ramach projektu „Dostępność szansą na minimalizację wykluczenia społecznego Głuchych” z programu Aktywni Obywatele przeprowadzili spotkanie/szkolenie dla personelu medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Szkolenia w Olsztynie.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podnoszenie świadomości osób słyszących nt. osób Głuchych i słabosłyszących zamieszkujących na terenie Olsztyna. W warsztatach wzięło udział blisko 40 osób z personelu szpitala, mających bezpośredni kontakt z chorymi, wśród których potencjalnie zdarzają się pacjenci głusi lub z niedosłuchem.

Pan Krzysztof, Prezes Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych – od urodzenia głuchy, poprowadził zajęcia przy wsparciu Pani Barbary, tłumacza języka migowego. Wśród poruszanych kwestii znalazły się, m.in. podstawowe zwroty w Polskim Języku Migowym, zasady dotyczące funkcjonowania oraz bariery z jakimi spotykają się na co dzień osoby Głuche.
Żywe zainteresowanie oraz aktywny udział naszej kadry w spotkaniu potwierdził aktualność problemu, z którym spotykają się osoby Głuche, szczególnie w kontaktach z instytucjami, np. w szpitalach.

Spotkanie otworzył Zastępca Dyrektora Szpitala MSWiA w Olsztynie pan Grzegorz Kade, który podkreślił, że nasza placówka medyczna otwarta jest na problemy w komunikacji z osobami Głuchymi, stąd tak duża frekwencja na szkoleniu.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter