Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

ADMINISTRACJA


Dział Finansowo-Księgowy:
mgr Magdalena Sapryka
tel: (89) 539 – 82 – 28
ksiegowa@poliklinika.net


Dział Organizacji i Kadr:
mgr Jolanta Worgul
tel: (89) 539 – 84 – 15
jolanta.worgul@poliklinika.net


Archiwum:
mgr Małgorzata Dumkiewicz
tel: (89) 539 – 86 – 52
archiwum@poliklinika.net


Dział Kontraktowania i Rozliczeń:
mgr Joanna Eljasiak
tel: (89) 539 – 84 – 21
joanna.eljasiak@poliklinika.net


Dział Statystyki Medycznej i Rachunku Kosztów Leczenia:
mgr Dorota Gierz
tel: (89) 539 – 80 – 13
dorota.gierz@poliklinika.net


Audytor Wewnętrzny:

mgr Małgorzata Zdrojewska
tel: (89) 539 – 80 – 62
malgorzata.zdrojewska@poliklinika.net


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:
mgr Konrad Piotrowski
tel: (89) 539 – 82 – 18, (89) 539 – 82 – 41
przetargi@poliklinika.net


Sekcja Eksploatacji i Inwestycji:
mgr inż. Grzegorz Pakulnicki
tel: (89) 539 – 82 – 17
grzegorz.pakulnicki@poliklinika.net


Zespół Informatyków:
mgr Kamil Gałązka
tel: (89) 539 – 86 – 66
informatyk@poliklinika.net


Warmińsko-Mazurski Rejestr Nowotworów:
mgr Anna Gos
tel: (89) 539 – 88 – 20
rejestr@poliklinika.net 


Adwokat:
Joanna Wrzecionkowska
tel: (89) 539 82 94


Inspektor ds. BHP:
Ewa Dudziec
tel: (89) 539 – 82 – 86
bhp@poliklinika.net


Inspektor ds. p/poż.
mgr Edmund Preuss
tel: (89) 539 – 82 – 86


Inspektor Ochrony Danych
mgr Jarosław Łęgowski
tel: (89) 526 – 09 – 92
jaroslaw.legowski@poliklinika.net 


Pełnomocnik ds. Socjalnych Pracowników:
Eliza Możdżonek
tel: (89) 539 – 88 – 28
eliza.mozdzonek@poliklinika.net


Pełnomocnik ds. Kontroli Dokumentacji Medycznej i Akredytacyjnej:
lek. med. Jarosław Parfianowicz
tel: (89) 539 – 80 – 13


Pielęgniarka-Specjalista ds. Epidemiologii:
mgr Iwona Flohr-Banaszek, mgr Beata Zarzycka
tel: (89) 539 – 84 – 03
iwona.flohr@poliklinika.net


Biuro Badań Klinicznych:
dr n. med. Tomasz Kos
tel: (89) 539 – 80 – 78
tomasz.kos@poliklinika.net


Inspektor Ochrony Radiologicznej – Zakładu Radioterapii:
mgr Grażyna Ibron
tel: 693 – 360 – 163


Inspektor Ochrony Radiologicznej – Zakładu Diagnostyki Obrazowej:
mgr Beata Deka
tel: 728 – 760 – 838