Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

ZAKŁAD I ODDZIAŁ KLINICZNY RADIOTERAPII


Radioterapia to obok chirurgii najstarsza metoda leczenia nowotworów. Dysponujemy nowoczesną aparaturą medyczną. W Zakładzie Radioterapii posiadamy trzy akceleratory liniowe, tomograf komputerowy, aparat do brachyterapii HDR, trzy niezależne systemy przestrzennego planowania leczenia oraz precyzyjną aparaturę kontrolną i pomiarową. Zainstalowany w 2012 roku akcelerator Trubeam firmy Varian to najnowocześniejsze na rynku urządzenie do radioterapii i drugie takie w Polsce.
Realizujemy procedury wysokospecjalistyczne w technikach IMRT, radioterapii stereotaktycznej mózgu, stercza, płuc, oraz radioterapii sterowanej obrazem (IGRT). Do określania ruchomości guzów nowotworowych wykorzystujemy bramkowane oddechowo badania tomografii komputerowej. W napromienianiu nowotworów stercza wszczepiamy pacjentom specjalne złote markery pod kontrolą USG, umożliwiające bardzo precyzyjną lokalizację prostaty podczas radioterapii.
Organizacja pracy Zakładu Radioterapii oraz zarządzanie bazą danych pacjentów oparte są na komputerowych systemach zarządzania i weryfikacji Mosaiq i Aria. Procedury stosowane w Zakładzie są zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi przez co zapewniają całkowite bezpieczeństwo napromienianych pacjentów.
Posiadamy akredytację umożliwiającą kształcenie lekarzy w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Prowadzimy badania kliniczne I, II i III fazy w zakresie skojarzonego leczenia nowotworów. Dysponujemy bazą około 80 łóżek szpitalnych, w ramach funkcjonujących trzech Oddziałów Radioterapii oraz bazą hotelową dla Pacjentów, których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji

Lekarz Kierujący Działem Radioterapii Oddziałem Klinicznym Radioterapii Poradnią Radioterapii
dr n. med. Ewa Wasilewska-Teśluk