Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ


Oddział Chirurgii Onkologicznej funkcjonuje w ramach SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie od 10 lat. Rocznie w Oddziale leczonych jest około 3500 pacjentów z chorobami nowotworowymi. Oddział dysponuje 38 łóżkami w salach 2 i 3 osobowych z węzłami sanitarnymi i TV. W Oddziale pracuje 9 lekarzy spośród których 5 posiada tytuł doktora nauk medycznych. Wśród personelu lekarskiego 6 lekarzy posiada specjalizację w zakresie chirurgii onkologicznej, 2 lekarzy posiada specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej, a 1 lekarz posiada specjalizację w zakresie urologii. Opiekę pielęgniarską zapewnia doświadczony i dobrze wyszkolony zespół pielęgniarek.

Działalność kliniczna oddziału skupia się na następujących zagadnieniach chirurgii onkologicznej, ogólnej i urologii:

  • nowotwory piersi – dużą uwagę przywiązuje się do leczenia oszczędzającego gruczołu piersiowego w przypadku raka piersi;
  • nowotwory przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem raka żołądka, trzustki, wątroby, jelita grubego i przełyku;
  • nowotwory tkanek miękkich, gruczołów dokrewnych, skóry (w tym czerniaki), a także guzy ślinianek, wargi dolnej, nosa i małżowiny usznej;
  • nowotwory układu moczowo-płciowego – rak nerki, pęcherza moczowego, jąder i prącia;
  • nowotwory tarczycy i nadnercza;
  • przepukliny brzuszne – ze szczególnym uwzględnieniem przepuklin brzusznych pooperacyjnych;
  • zastosowanie pełnoprofilowego zgodnego z wytycznymi ESPEN leczenia żywieniowego dojelitowego i pozajelitowego pacjentów niedożywionych i wyniszczonych przez chorobę nowotworową;
  • profilaktyka i leczenie powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Oddział dysponuje nowoczesnym detektorem promieniowania gamma umożliwiającym przeprowadzanie tzw. biopsji węzła chłonnego wartowniczego w niektórych przypadkach czerniaka i raka piersi. W ramach Oddziału Chirurgii Onkologicznej jest wykonywany pełen zakres procedur w zakresie endoskopowej diagnostyki i leczenia zmian w zakresie układu pokarmowego.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

Lekarze pracujący w Oddziale Chirurgii Onkologicznej biorą czynny udział w kształceniu studentów medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i dietetyki na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W Oddziale staże naukowe odbywają zarówno lekarze będący w trakcie stażu podyplomowego jak i lekarze w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej, onkologii klinicznej i radioterapii. Oddział posiada uprawnienia Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia studiów specjalizacyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej. Na terenie Oddziału szkoleni są indywidualnie chirurdzy ogólni i onkolodzy kliniczni w zakresie skutecznej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych.

Od czasu powstania Oddziału zespół lekarski opublikował i przedstawił na zjazdach kilkadziesiąt prac naukowych. Artykuły naukowe zostały opublikowane zarówno w polskich jak i znanych zagranicznych czasopismach medycznych.

Lekarze z Oddziału Chirurgii Onkologicznej ściśle współpracują naukowo z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Olsztyńską Szkołą Wyższą w Olsztynie.

Obecnie w Oddziale Chirurgii Onkologicznej prowadzone są nowatorskie badania naukowe w zakresie raka piersi, raka jelita grubego, raka żołądka i raka nerki.

Lekarze z Oddziału przyjmują w Poradni Chirurgii Onkologicznej, gdzie wykonywana jest pełna diagnostyka, kwalifikacja do zabiegu operacyjnego i leczenie. Poradnia prowadzi kontrole i badania po leczeniu operacyjnym oraz badania okresowe.

Lekarz kierujący oddziałem
dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Elżbieta Grzeszczak

Telefony kontaktowe