POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

BIP
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM

ODDZIAŁ KLINICZNY CHEMIOTERAPII


Zajmujemy się leczeniem systemowym nowotworów złośliwych, które obejmuje chemioterapię, leczenie hormonalne i wspomagające, a także nowoczesne terapie celowane w skojarzeniu z chemioterapią, jak i radioterapią. W zakresie naszych kompetencji leży również leczenie powikłań związanych z terapią nowotworów. Założeniem jest szybka i całościowa diagnostyka, krótkotrwała hospitalizacja, a następnie kontrolowanie efektów leczenia w Poradni Chemioterapii zintegrowanej z Oddziałem.Oddział prowadzi leczenie w ramach kontraktu z NFZ, realizuje eksperymentalne metody leczenia, w ramach procedury leczenia niestandardowego, jak również w ramach międzynarodowych badań klinicznych. Od 2008 roku, dzięki nowopowstałemu Wydziałowi Nauk Medycznych przy Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim, Oddział Chemioterapii zyskał status Oddziału Klinicznego.

Wyznajemy zasadę, że leczyć należy skutecznie, jak najnowocześniejszymi metodami. Dążymy do tego, aby nasi pacjenci mieli dostęp do jak najlepszych metod terapii nowotworów, a czas oczekiwania na leczenie i pobyt w Oddziale był jak najkrótszy – co jest zgodne z trendami światowymi. W trakcie hospitalizacji zapewniamy najbardziej profesjonalny nadzór nad pacjentem, m.in. dzięki możliwości interdyscyplinarnego konsultowania naszych chorych ze specjalistami innych dziedzin medycyny.

Osobom zamieszkałym w Olsztynie, będąc w odległości, z której dojazd nie sprawia problemu, jesteśmy w stanie zapewnić podawanie leków przeciwnowotworowych w trybie hospitalizacji jednodniowej w pododdziale – Ośrodku Chemioterapii Jednodniowej. Celem uzyskania łatwego dostępu do naczyń żylnych a zarazem w celu protekcji naczyń obwodowych zapewniamy założenie portów naczyniowych – w ramach bezpośredniej współpracy z lekarzami chirurgami.Prowadzimy wiele badań klinicznych, mających na celu wdrożenie nowych, unikalnych leków i procedur leczenia. Dotyczą one najczęściej spotykanych nowotworów złośliwych. Kadra lekarska i pielęgniarska naszego Oddziału to ludzie młodzi, zaangażowani w pracę z pacjentem i pracę naukową. Jesteśmy aktywnymi członkami wielu towarzystw naukowych. Lekarze i pielęgniarki nie tylko dysponują dużą wiedzą, ale także aktywnie publikują swoje prace w czasopismach naukowych.Posiadamy akredytację umożliwiającą kształcenie lekarzy i kadry pielęgniarskiej w dziedzinie onkologii klinicznej, jak również jesteśmy organizatorami konferencji i wykładów naukowych dla lekarzy rodzinnych, pielęgniarek, innych lekarzy pokrewnych specjalności. Jesteśmy jednym z niewielu w Polsce, ośrodkiem akademickim zapewniającym kompleksową obsługę w takich dziedzinach jak Chirurgia Onkologiczna, Radioterapia i Chemioterapia nowotworów oraz Oddział Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki Onkologicznej. Kliniczny Oddział Chemioterapii stanowi ośrodek referencyjny profilaktyki leczenia chorób nowotworowych dla województwa warmińsko – mazurskiego.

Lekarz kierujący oddziałem
lek. med. Anna Słowińska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Irena Bil

Telefony kontaktowe