Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o realizowanych projektach dofinansowanych z funduszy unijnych
Link do informacji o publikacjach szpitala

ODDZIAŁ KLINICZNY ONKOLOGII I IMMUNOONKOLOGII Z OŚRODKIEM DZIENNYM TERAPII ONKOLOGICZNEJ


Zajmujemy się leczeniem systemowym nowotworów złośliwych, które obejmuje chemioterapię, leczenie hormonalne i wspomagające, a także nowoczesne terapie celowane w skojarzeniu z chemioterapią, jak i radioterapią. W zakresie naszych kompetencji leży również leczenie powikłań związanych z terapią nowotworów. Założeniem jest szybka i całościowa diagnostyka, krótkotrwała hospitalizacja, a następnie kontrolowanie efektów leczenia w Poradni Chemioterapii zintegrowanej z Oddziałem.Oddział prowadzi leczenie w ramach kontraktu z NFZ, realizuje eksperymentalne metody leczenia, w ramach procedury leczenia niestandardowego, jak również w ramach międzynarodowych badań klinicznych. Od 2008 roku, dzięki nowopowstałemu Wydziałowi Nauk Medycznych przy Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim, Oddział Chemioterapii zyskał status Oddziału Klinicznego.

Wyznajemy zasadę, że leczyć należy skutecznie, jak najnowocześniejszymi metodami. Dążymy do tego, aby nasi pacjenci mieli dostęp do jak najlepszych metod terapii nowotworów, a czas oczekiwania na leczenie i pobyt w Oddziale był jak najkrótszy – co jest zgodne z trendami światowymi. W trakcie hospitalizacji zapewniamy najbardziej profesjonalny nadzór nad pacjentem, m.in. dzięki możliwości interdyscyplinarnego konsultowania naszych chorych ze specjalistami innych dziedzin medycyny.

Osobom zamieszkałym w Olsztynie, będąc w odległości, z której dojazd nie sprawia problemu, jesteśmy w stanie zapewnić podawanie leków przeciwnowotworowych w trybie hospitalizacji jednodniowej w pododdziale – Ośrodku Chemioterapii Jednodniowej. Celem uzyskania łatwego dostępu do naczyń żylnych a zarazem w celu protekcji naczyń obwodowych zapewniamy założenie portów naczyniowych – w ramach bezpośredniej współpracy z lekarzami chirurgami.Prowadzimy wiele badań klinicznych, mających na celu wdrożenie nowych, unikalnych leków i procedur leczenia. Dotyczą one najczęściej spotykanych nowotworów złośliwych. Kadra lekarska i pielęgniarska naszego Oddziału to ludzie młodzi, zaangażowani w pracę z pacjentem i pracę naukową. Jesteśmy aktywnymi członkami wielu towarzystw naukowych. Lekarze i pielęgniarki nie tylko dysponują dużą wiedzą, ale także aktywnie publikują swoje prace w czasopismach naukowych.Posiadamy akredytację umożliwiającą kształcenie lekarzy i kadry pielęgniarskiej w dziedzinie onkologii klinicznej, jak również jesteśmy organizatorami konferencji i wykładów naukowych dla lekarzy rodzinnych, pielęgniarek, innych lekarzy pokrewnych specjalności. Jesteśmy jednym z niewielu w Polsce, ośrodkiem akademickim zapewniającym kompleksową obsługę w takich dziedzinach jak Chirurgia Onkologiczna, Radioterapia i Chemioterapia nowotworów oraz Oddział Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki Onkologicznej. Kliniczny Oddział Chemioterapii stanowi ośrodek referencyjny profilaktyki leczenia chorób nowotworowych dla województwa warmińsko – mazurskiego.

Lekarz kierujący oddziałem
lek. med. Paweł Różanowski

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Irena Bil

Telefony kontaktowe